Ders Adı Web Projesi Yönetimi
Ders Kodu BPR-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ali BALIM
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dinamik çalışacak bir web proje konusunu seçmek, amaç ve kapsamını belirlemek. Proje ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak. Araştırma ile elde edilen bilgileri sunmak, çalışma ortamını ve projeyi belirlemek, projenin çalışacağı platformunu tanımak. Dinamik bir web sitesinin ihtiyaçları, kullanılacak materyaller ve algoritma oluşturma. Dinamik bir web sitesi tasarlama, kodlarını yazmak, yapılan hazırlıkları sunmak. Dinamik bir web sitesi tasarlama, kodlarını yazmak, web sitesi yayına hazırlık işlemleri. Web sitesi yayınlama işlemleri, kodlarını yazmak, sunmak. Web sitesi yayınlama-test işlemleri, projeyi ayrıntılı sunmak. Projeyi ayrıntılı sunmak, doküman haline getirmek. Web sitesi yayınlama işlemleri, kodları güncelleme ve test etmek. Web sitesi güvenlik ayarları ve sunum
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci, bilgi birikimi ile dinamik bir web site projesinin analizini yapıp, tasarlayabilecektir. Bu süreci yöneterek, yayınlama, raporlama, yedekleme, bakım ve güvenlik yönetimlerini yapabilecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 1- Proje kapsamını belirleyebilir, araştırma yapar
2 2- Konsept ve site taslak şeması oluşturma modülü ile dinamik bir web projesinin analizini yapar
3 3- Proje kodlarını hazırlar, veritabanı kullanır, yayınlar, test eder
4 4- Yayın süreci modülü ile yayın sürecini yönetir
5 5- Güvenlik yönetimi, yedekleme ve bakım işlemlerini yapar
6 6- Projeyi rapor haline getirir, sunar, belgeler
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dinamik çalışacak bir web proje konusunu seçmek, amaç ve kapsamını belirlemek
2 Proje ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak
3 Araştırma ile elde edilen bilgileri sunmak, çalışma ortamını ve projeyi belirlemek, projenin çalışacağı platformunu tanımak
4 Dinamik bir web sitesinin ihtiyaçları, kullanılacak materyaller ve algoritma oluşturma
5 Dinamik bir web sitesi tasarlama, kodlarını yazmak, yapılan hazırlıkları sunmak
6 Dinamik bir web sitesi tasarlama, kodlarını yazmak, web sitesi yayına hazırlık işlemleri
7 Web sitesi yayınlama işlemleri, kodlarını yazmak, sunmak
8 Web sitesi yayınlama işlemleri, kodlarını yazmak, sunmak
9 Web sitesi yayınlama-test işlemleri, projeyi ayrıntılı sunmak
10 Projeyi ayrıntılı sunmak, doküman haline getirmek
11 Web sitesi yayınlama işlemleri, kodları güncelleme ve test etmek
12 Web sitesi güvenlik ayarları ve sunum
13 Web sitesi güvenlik ayarları ve sunum
14 Projenin tüm aşamalarının sunumu, Proje raporu hazırlamak, sunum ve doküman haline getirmek
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 5
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 5
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Demirkol,Z.(2010) C Sharp ile ASP.Net, KodLab 2- Web Projesi Yönetimi Ders Notları - MEGEP
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri