Ders Adı İnternet Programcılığı II
Ders Kodu BPR-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ayşalı KARA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği ASP.NET´ye Giriş, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mat. ve Değişken Fonk., Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör İşlemleri, ASP.NET İle Oturum Yönetimi, MySQL´e Giriş, ASP.NET´de MySQL Fonksiyonları, ASP.NET ile MySQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı ASP.NET dilini kullanarak dinamik web programlama tekniklerini öğrenmek, sunucu taraflı web uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek, ASP.NET dili ile dosya ve oturum yönetimi uygulamaları gerçekleştirmek, MySQL veritabanını tanımak ve ASP.NET ile birlikte kullanımını anlamak
No Dersin Kazanımları  
1 1) İnternet Programcılığı temel kavramlarını ve dinamik web programlama yapısını bilir
2 2) Bir bilgisayarı apache ve ASP.NET destekli web sunucu haline getirebilir
3 3) ASP.NET programlama dilinin yapısını, özelliklerini ve diğer dillerden farkını bilir
4 4) Fonksiyonel programlama ve temel kavramlarını bilir
5 5) ASP.NET dili ile değişken yapıları, veri tipleri ve operatörlerini bilir
6 6) Basit giriş-çıkış (form ile veri alma, ekrana yazdırma) işlemlerini yapabilir
7 7) Döngü komutlarını, karar yapılarını bilir
8 8) ASP.NET ile tek ve çift boyutlu dizileri tanımlayabilir, dizi ve string işlemleri gerçekleştirebilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 ASP.NET´ye Giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Dil Bilgisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Diziler, Sabitler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Operatörler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Kontrol Yapıları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 String Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Zaman, Mat. ve Değişken Fonk.
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Diğer Hazır Fonksiyonlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Dosya ve Klasör İşlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 ASP.NET İle Oturum Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 MySQL´e Giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 ASP.NET´de MySQL Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 ASP.NET ile MySQL Kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Örnek Uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 4
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 4
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 4
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Derste anlatılan konular
Diğer Kaynaklar [1] Zafer Demirkol ,Pusula Yayıncılık,2008 ,Asp.Net [2] http://www.w3schools.com/ASPNET/default.asp [3] http://www.yazgelistir.com/Makaleler/makaleler.aspx?KatId=1000000000&Kat=ASP.NET
Materyal
Dökümanlar ..
Ödevler ..
Sınavlar ..
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri