Ders Adı Mobil Programlama II
Ders Kodu BPR-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Halit ÇETİNER
Dersin Yardımcıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Android Programlamaya Giriş, Android Studio, Layouts, Activity, Activity Yaşam Döngüsü, UI Components, intent, Fragment, Veri Tabanı İşlemleri, Restful Web Servislerine Erişim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Android işletim sistemi üzerinde uygulamalar geliştirebilmek.
No Dersin Kazanımları  
1 İlk kazanım, mobil uygulama tasarım yerleşim düzenlerinin incelenmesidir.
2 İkinci kazanım, mobil uygulama tasarım yerleşim düzenlerinin uygulanmasıdır.
3 Üçüncü kazanım, mobil uygulamalarda retrofit, volley gibi api sistemlerinin incelenmesidir.
4 Dördüncü kazanım, mobil uygulamalarda retrofit, volley gibi api sistemlerinin uygulanmasıdır.
5 Beşinci kazanım, mobil uygulamalarda, tasarım araçlarının detaylı kullanımı.
6 Altıncı kazanım, galeri gibi erişim izinlerinin tanımlanarak opencv kütüphanelerinin mobil uygulamalarda kullanılmasıdır.
7 Yedinci kazanım, mobil uygulamaların Sqllite, firebase gibi veritabanları ile entegrasyonunun sağlanmasıdır.
8 Sekizinci kazanım, yapıcı methodların kullanılmasıdır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Geliştirme ortamının Gereksinimleri ve Kurulumu
2 Android Uygulamalarının Temelleri
3 Android Uygulamalarının Yaşam Döngüsü
4 Android ile Kullanıcı arayüzü tasarlamak
5 SharedPreferences, Buttons, Nested Layouts, Intents, AlertDialogs, Inflating XML Layouts, Manifest File
6 Intents, Intent Filters, Broads, BroadReceivers
7 Assets, AssetManager, Tweened Animations, Handler, Menus and Logging Error Messages
8 Property Animation, ViewPropertyAnimator, AnimatorListener, Thread-Safe Collections, Default SharedPreferences for an Activity
9 İki Boyutlu Grafikler, SensorManager, Multitouch Events and Toasts
10 Çoklu aktiviteler, ListActivity, AdapterViews, Adapters, SQLite, GUI Styles, Menu Kaynakları
11 Google Maps API, GPS, LocationManager, MapActivity, MapView and Overlay
12 Medya Kütüphanesi ve Galeri Uygulamaları
13 Veri Tabanı Uygulamaları
14 Web Servisleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 5
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 5
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 5
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 10 100
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu https://obs.isparta.edu.tr/Birimler/Akademik/DersDokumanlari.aspx
Diğer Kaynaklar https://obs.isparta.edu.tr/Birimler/Akademik/DersDokumanlari.aspx
Materyal
Dökümanlar https://obs.isparta.edu.tr/Birimler/Akademik/DersDokumanlari.aspx
Ödevler https://obs.isparta.edu.tr/Birimler/Akademik/DersDokumanlari.aspx
Sınavlar Klasik
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri