Ders Adı İçerik Yönetim Sistemi
Ders Kodu BPR-3255
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Etkileşimli medya sunumlarının tasarlanması. Flash ve 3D animasyonlarla İnteraktif CD tasarımına yönelik temel uygulamaların hazırlanması. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi, kent tanıtımı gibi konularda kullanıcının isteğine bağlı interaktif filmlerin hazırlatılmasında Auto Play, Flash 8 gibi programlarla sayfa tasarımı, sayfalara görüntü, ses, resim ve yazıların yerleştirilmesi, sayfalar arası geçiş v.b. konular öğretilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Metin, resim, hareketli görüntü, ses ve canlandırma gibi çeşitli iletişim ortamlarını bir arada barındıran programlar aracılığıyla, grafik ve reklam tasarımı alanlarında etkileşimli çoklu ortam tekniklerinin kullanılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1 : Multimedya ortamlarını açıklayabilir
2 2 : e-öğrenmenin avantajlarını bilir ve anlatır
3 3 : Ürün kataloğu, broşürler, fuar, sergi sunuşları, dijital bültenler ve dergiler, kiokslardaki avantajlarını anlatır
4 4 : Çokluortam filmlerinin bir bilgi bankası olduğunu bilir
5 5 : İnteraktif CD lerin güncellenebilirliğini açıklar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Multimedya nedir? Neden multimedya? Multimedya ürünleri. Multimedya sistemleri.
  Ön Hazırlık: [1] Sayfa 1-13
2 Multimedyanın tanıtımlarda, demo ve animasyonlarda, gösteri istasyonları ve etkileşimli eğitimlerde kullanılması
  Ön Hazırlık: [1] Sayfa 13-39
3 Auto Play ve Flash 8 programlarını kurma, tanıma, kullanıcı arayüzleri ve paneller
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 3-6
4 Auto Play ve Flash 8 programlarını kurma, tanıma, kullanıcı arayüzleri ve paneller
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 6-13
5 Butonlar
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 13-20
6 Movie clipler
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 29-47
7 Klavye uygulamaları
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 53-57
8 Fare uygulamaları
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 71-83
9 Metinler ve renk uygulamaları
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 113-129
10 Görüntü, ses alma ve işleme
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 139-151
11 Flv video oynatıcılar
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 151-157
12 E-mail ve sipariş formları
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 185-196
13 Anketler
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 207-221
14 İnteraktif filmin çıktısının alınması ve internette yayınlama
  Ön Hazırlık: [2] Sayfa 295-311
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 4
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 4
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 4
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 70
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Derste anlatılan konular
Diğer Kaynaklar KUL, İlhami, 2000 li Yılların İletişim Teknolojisi ve Multimedya, Türkmen Kitabevi, 1995, İstanbul GELİŞKEN, Uğur, Flash 8 Web Uygulamaları, Pusula Yayıncılık, 2007, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri