Ders Adı Proje Yönetimi
Ders Kodu BPR-3271
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ali BALIM
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ders kapsamında projenin önemi, proje konu seçiminin nasıl yapılacağı, proje yazımında dikkat edilecek hususlar ve bütçe planlamalarının nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, her öğrenci bir proje konusu belirleyerek proje yazımı gerçekleştirmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Proje kavramının öğretilerek proje yazımı konusunda deneyim kazanılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Proje kavramının öğrenilmesi
2 2) Proje yazımının öğrenilmesi
3 3) Proje yönetimindeki önemli adımların öğrenilmesi
4 4) Bütçe planlamanın nasıl yapılacağının öğrenilmesi
5 Proje Genel Yazım kuralları
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Proje kavramı ve önemi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 proje konusu nasıl seçilir, özgün değer nedir?
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Projenin amacı nasıl yazılır
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 projenin metaryal ve yöntemi nasıl belirlenir
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Proje yazımında literatür çalışması nasıl yapılır
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Proje için altyapı olanaklarının önemi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Bütçe planlaması nasıl yapılır
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Bütçe planlaması nasıl yapılır
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 proje yönetiminde iş paketlerinin önemi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 proje yönetim süreci
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Proje yazımı ve değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Proje yazımı ve değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Proje yazımı ve değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 1
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 1
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 1
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 5
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Proje Yönetimi ders notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri