Ders Adı Optisyenliğin Temelleri
Ders Kodu OPT-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Merceklerin tanıtılması, Gözlük çerçevelerinin tanıtılması, Gözlük çerçevesinin ölçülmesi, Çerçeve seçimi ayarlama, Düzenleme gözlük camları, Gözlük camlarının dioptrileri, gözlük camlarının markalanması ve çizimi, Gözlük camlarında perdahlama, Sferometreler ve gözlük camlarının ölçülmesi, Tepe mesafesi, mesafe diyoptrik güçü, gözlük camlarının dioptrileri ve sınıflandırma, Fokometre kullanımı, Gözlük camlarında merkez tayini, Gözlük camlarında kenar kalınlıkları, Gözlük camlarına ilişkin standartlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gözlük cam ve çerçeve çeşitlerini tanıtmak, her türden gözlük camını manuel ve dijital fokometrede ölçmesini kavratmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Mercekleri tanır.
2 Gözlük çerçevelerinin tanır
3 Gözlük camlarının diyoptrileri, gözlük camlarının markalanması ve çizimini yapar.
4 Fokometre kullanımı bilir.
5 Gözlük camlarına ilişkin standartları bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Merceklerin tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Gözlük çerçevelerinin tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 Gözlük çerçevesinin ölçülmesi.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Düzenleme gözlük camları, gözlük camlarının dioptrileri.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Gözlük camlarının markalanması ve çizimi, gözlük camlarında perdahlama.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Spherometer
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Gözlük camlarının ölçülmesi.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Tepe mesafesi.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Mesafe diyoptrik güçü.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Gözlük camlarının dioptrileri ve sınıflandırma.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 Fokometre kullanımı.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 Gözlük camlarında merkez tayini.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 Gözlük camlarında kenar kalınlıkları.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 Gözlük camlarına ilişkin standartlar.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 5
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 5
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 4
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 4
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 4
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 4
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 3
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 4
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 4
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 10
Devam 0 0
Uygulama 1 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu [1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. Ertekin AKSAK, Öğr. Görv. Eczacı Taylan KÜÇÜKER.
Diğer Kaynaklar [1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. Ertekin AKSAK, Öğr. Görv. Eczacı Taylan KÜÇÜKER.
Materyal
Dökümanlar [1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. Ertekin AKSAK, Öğr. Görv. Eczacı Taylan KÜÇÜKER.
Ödevler 1. Gözlük camlarının dioptrileri 2. Fokometre kullanımı 3.Tek Odaklı Lenslerin Çerçeve Tespit Tekniği 4. Bifocal Lenslerin Çerçeve Tespit Tekniği 5. Multifocal Lenslerin Çerçeve Tespit Tekniği 6. Merceklerin nilor çerçeveye montajı 7. Organik Merceklerin faset çerçeveye montajı 8. Prizmatik Camların çerçeveye montajı 9. Otomatik cam kesme makinesinin çalışma prensibi 10. Organik ve mineral merceklerin otomatik makinede kesilmesi
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri