Ders Adı Optisyenlik Teknikleri
Ders Kodu OPT-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 9
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem AKDAĞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Gözlük camlarını çerçeve takmak, çerçevelerin ölçümü, gözlük camı biçimleri, çerçeve bağlantıları, burun üstü köprüler, çerçeve standartları, camların özellikleri, camların boyanması,reçetelerin okunması,camlarda imalat hataları, plastik gözlük camları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gözlük camlarının ölçümünü reçeteye uygun olarak ölçmeyi ve çerçeveye uygun şekilde montajını yaptırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Gözlük camlarının çerçeveye takar.
2 2) Gözlük çerçevelerinde ölçüm yapar.
3 3) Gözlük camı biçimlerini bilir.
4 4) Gözlük çerçevelerine ilişkin standartları bilir.
5 5) Bifocal ve multifocal camlar ve özelliklerini bilir.
6 6) Camların boyanması bilir.
7 7) Plastik gözlük camlarını bilir.
8 9) Camlarda imalat hatalarını bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Gözlük camlarının çerçeveye takılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Gözlük çerçevelerinde ölçüm.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 Gözlük camı biçimleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Gözlük çerçevesi kolları bağlantıları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Burun üstü köprüler.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Gözlük çerçevelerine ilişkin standartlar.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Komple Gözlük Camı.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Bifocal camlar ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Multifocal camlar ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Camların boyanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 Plastik Gözlük camları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 Reçetelerin okunması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 Reçetelerin okunması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 Camlarda imalat hataları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 5
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 5
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 4
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 5
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 4
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 3
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 4
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 4
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 14 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 6 84
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 268    
Dersin Akts Kredisi 9    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. AKSAK Ertekin, Öğr. Görv. Eczacı KÜÇÜKER Taylan. [2] “Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Birliği”, Öğr.Gör.AKSAK Ertekin, Öğr.Gör. KÜÇÜKER Taylan, Gözlükçülük, , İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri