Ders Adı Fizik
Ders Kodu OPT-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Eşe Akpınar
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçme ve birim sistemleri, Sayısal ve vektörel nicelikler, Bir ve iki boyutta hareket, Newton Yasaları, Kütle, Ağırlık,Vektör, Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, Dairesel hareket,Dönme hareketi , İş ve enerji, Katı cisimlerin dengesi, Sıvı ve gazlar, Donma ve kaynama, Sıcaklık ve radyasyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ölçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler,iş,enerji, hareket ,kuvvet ve maddelerin halleri konuları hakkında bilgi sahibi olmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 optisyenliğin gelişimi ve tarihi hakkında bilgiler
2 sektör hakkındaki gelişmeler
3 öğrencilerin yaptıkları sunumlar sayesinde özgüven kazanımı
4 optisyenlik müesseseleri detayları
5 cam ve lenslerin tarihi gelişimi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ölçme ve birim sistemleri
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
2 Sayısal ve vektörel nicelikler-uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
3 Vektörler,vektörlerde işlemler
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
4 Newton’un hareket yasaları
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
5 Kütle, Ağırlık,Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri-1
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
6 Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri-2
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
7 Dairesel hareket,Dönme hareketi,İş ve enerji
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
8 Katı cisimlerin dengesi,Sıvı ve gazlar
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
9 Donma ve kaynama,Sıcaklık ve radyasyon
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-1
10 Işık, Işığın hızı,ışık kaynakları, Işık prizma
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
11 Işığın absorbsiyonu, Kırınım, Girişim, Spektrumun kullanılması
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
12 İnterferıns, Polarizasyon, Renk diyagramı, Renklerin çoğaltılması
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
13 Mercekler,Optik sistemlerde sapan ışık.
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
14 Mercekler,Optik sistemlerde sapan ışık.
  Ön Hazırlık: Serway-Beichner FİZİK-2
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 3
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 2
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 2
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 2
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 3
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 3
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 5 5
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Serway Fizik I. cilt
Diğer Kaynaklar Serway Fizik I. cilt
Materyal
Dökümanlar Serway Fizik I. cilt
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri