Ders Adı Optik Aletler
Ders Kodu OPT-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Teknik terim ve tanımlar, Oftalmaskoplar, Retinoskoplar, Optometreler, Fundus kameraları, Lensometreler, Refraktometreler, Mikroskoplar, Fotoğraf makinası, Büyüteçler, Teleskoplar, Lensometre Esası, Fokometre tanımı, Çeşitleri ve merceklerin Fokometredeki görüntüleri, Merceklerin Diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, Yarık lambaları ve Ameliyat mikroskop çeşitleri, Fotoğraf koyulaştırıcıları. Gözle İlgili Şikayetler ve Göz Hastalıklarının Semptomatolojisi. Göz muayenesi, Gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesi, Fundus kamaraları. Göz dibi muayenesi Oftalmaskop ve çeşitleri, Direkt ve Endirekt Oftalmaskopi yöntemleri. Görme keskinliğinin ve göz fonksiyonlarının ölçülmesi, Kullanılan Optik Araç - Gereçler ve esasları. Uzak ve yakın görme, Akomadosyon, Konverjanı, Renkli görme muayeneleri. Göz Tonusunun ölçülmesi ve Tonometreler, muayene ve yöntemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Oftalmik optik aletlerin yapısını ve az görme (Düşük Görüş) optik aletleri hakkında bilgi kazandırmayı, görme keskinliğinin ve göz fonksiyonlarının ölçülmesi ve kullanılan optik araç - gereçlerin esaslarını öğrenmeyi amaçlar.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Teknik terimleri tanımlar.
2 2) Fokometre tanımın yapar.
3 3) Merceklerin Fokometredeki görüntülerini bilir.
4 4) Oftalmaskopların optik yapısını bilir.
5 6) Mikroskoplar, fotoğraf makinası, büyüteçler, teleskopların optik yapısını bilir.
6 7) Gözle ilgili şikâyetler ve göz Hastalıklarının semptomatolojisi bilir.
7 8) Gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesi öğrenir
8 9) Direkt ve Endirekt Oftalmaskopi yöntemlerini bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Teknik terim ve tanımlar, Oftalmaskoplar, Retinoskoplar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Optometreler, Fundus kameraları, Lensometreler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 Refraktometreler, Fokometre tanımı, Çeşitleri ve merceklerin Fokometredeki görüntüleri,
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Merceklerin Diyoptrik güçlerinin belirlenmesi,
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Gözle İlgili Şikayetler ve Göz Hastalıklarının Semptomatolojisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Göz muayenesi ve yöntemleri,gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Fundus kamaraları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Göz Dibi Muayenesi, Oftalmaskop ve Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Direkt ve Endirekt Oftalmaskopi Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Direkt ve Endirekt Oftalmaskopi Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 Görme keskinliğinin ve ve göz fonksiyonlarının ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 Uzak ve yakın görme
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 Akomadosyon, konverjanı, renkli görme muayeneleri,Göz tonusunun ölçülmesi ve tonometreler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 Muayene ve yöntemi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 3
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 4
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 5
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 5
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 3
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 3
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 5
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 5
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Prof.Dr. EKEM Naci, Yrd.Doç.Dr. SAVAROĞLU Gökhan, Optik Aletler, Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Birliği, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri