Ders Adı Görme Optiği
Ders Kodu OPT-3106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Eşe AKPINAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Gözün Optik özellikleri, Gözün diyoptrik elemanları, Gözün kırıcı yüzeylerinin Optik özellikleri, Şematik göz, Şematik gözde ışık yolları, Retinada hayal teşekkülü, Görme keskinliği, Görme keskinliğine tesir eden faktörler. Fokus derinliği, Pupilla, Pupilla refleksleri, Görme alanındaki eksiklikler, Emetropi, Emetropide hayal büyüklüğü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Görme optiği ve refraksiyon ile ilgili temel konularda bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1)İnsan gözünün optik özelliklerini ve fiziksel kuralları kavrayabilir
2 2) Görme kavramını, muayene yöntemlerini bilir
3 3) Işık reaksiyonu ve renkli görme fizyolojisini öğrenir2) Görme kavramını, muayene yöntemlerini bilir
4 4) Emetropi ve ametropi kavramlarını öğrenerek,türleri hakkında bilgi sahibidir
5 5) Görme keskinliği ölçümünün nasıl yapıldığını ve önemini kavrar
6 6) Işık reaksiyonu ve renkli görme fizyolojisini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Optik ile ilgili genel bilgiler, Işığın tanımı, ışığın özellikleri, Kırılma İndisi Yansıma ve yansıma kuralları, Difraksiyon
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
2 Işığın saçılımı, İnterferans (girişim), Mercekler, Merceklerde Aberasyonlar, Prizmalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
3 Göz Anatomisi ve fizyolojisi, Gözü oluşturan yapılar, Gözün ışığı kırmada kullandığı fizyolojik yapılar, Görme olayı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
4 İnsan gözünün optik özellikleri, Şematik göz, Normal bir gözün optiği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
5 Görsel uyarıların santral sinir sisteminde iletim yolları, Görme alanı defektleri, görme yolları,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
6 Görme alanı, görme alanı muayane yöntemleri, görme alanı defektleri (kayıpları)
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
7 Işık reaksiyonu, Renkli görme fizyolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
8 Pupilla refleksleri, renkli görme, renk körlüğü
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
9 Görme keskinliğinin ölçülmesi, Görebilme keskinliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
10 Algılayabilme keskinliği, ayırt edebilme keskinliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
11 Yüksek keskinlik, tanıyabilme keskinliği, görme keskinliği ölçümü
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
12 Görme keskinliği ölçümünü etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
13 Emetropi, ametropi, ve türleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
14 Reaktif kusurların genetik geçişi, reaktif kusurların toplumda görülme oranı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 3
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 1
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 2
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 2
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 1
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 2
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 2
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 2
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 1
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 8 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Özer, Ahmet, Görme Optiği ve Refraksiyon 2.Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi 3. Göz Kitabı, Pınar Aydın
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri