Ders Adı Fiziksel ve Modern Optik
Ders Kodu OPT-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Işığın doğru istikametinde yayılması, Gölge, Hiygens prensibi, Yansıtma kırılma indeksi, ışığın hızı, Tek satıh kırılma gücü, ışık demeti, ince mercekler, Hayal teşekkülü. Küresel satıhlarda müşterek aks sistemleri , Çok akslı ışınlar, Kritik açı, Toplam dahili yansıma, Pirizmalar, sapmalar, dağılma ve tayf, Renksiz pirizma ve mercekler, ince merceklerde çok akslı sistemler. Büyüteçler, Fotometreler, Merceklerde aberasyon, Mercek ve ayna kombinasyonları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Fiziğin temel alanlarından biri olarak Optik konusunun temelini oluşturan ışığın doğadaki davranışları, madde ile etkileşimleri,merceklerdeki davranışlarının kavranması amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 1-Işığın dalga ve tanecik modelini öğrenir
2 2-Işığın bir ortamda kırılması ve yansımasını öğrenir.
3 3-Düzlem,çukur ve tümsek aynaları öğrenir.
4 4)Küresel kırıcı yüzeylerde kırılmayı öğrenir
5 5)Merceklerde görüntü oluşumunu öğrenir
6 6)Büyüteç,mikroskop ve teleskopun çalışma presnsiplerini öğrenir
7 7)Göz kırılma kusurlarını öğrenir
8 8)Çift yarıkta ışığın girişimini öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Işığın Doğası
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
2 Işığın bir ortamda yayılması
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
3 Aynalarda görüntü oluşumu-1
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
4 Aynalarda görüntü oluşumu-2
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
5 Küresel kırıcı yüzeyler
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
6 Mercekler
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
7 Optik sistemler
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
8 Optik sistemler
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
9 Görüntü Kusurları (aberasyon)-1
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
10 Görüntü Kusurları (aberasyon)-2
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
11 Işığın girişimi
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
12 Işığın kırınımı (difraksiyon)-1
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
13 Işığın kırınımı (difraksiyon)-2
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
14 Işık dalgalarının polarizasyonu
  Ön Hazırlık: 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 3
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 2
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 3
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 1
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 3
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 3
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 8 8
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005 2.Modern Üniversite Fiziği. Richards-Sears-Wehr-Zemansky Çağlayan Kitabevi Beyoğlu-İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri