Ders Adı Göz, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Ders Kodu OPT-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Soner ALBAY Dr. Öğr. Üyesi Yadigar KASTAMONİ YAŞAR Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DURSUN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Göz Anatomisi Histolojisi, Orbita, Göz, Göz kapakları ve kapak bezleri, Göz yaşı, göz yaşı bezleri ve göz yaşı yolları, Gözün dış tabakaları, Kornea ve Fizyolojisi, Sklera ve Fizyolojisi, Uvea ve katmanları; Koroidea, Carpus siliare, İris ve renk değişimi, lens ve fizyolojisi, Retina ve görme reseptörleri ve metabolizması. Göz boşlukları (ön kamara, arka kamara,vitreus boşluğu), Hümör aköz ve Corpus vitreum, Göz dışı (extraoküler) kaslar, göz sinirleri (II,III,IV,V,VI,VII) kafa çiftleri, görme yolları, intraoküler basınç ve basınç değişmeleri, Görme yolları, Binoküler görme ve uzay persepsiyonu (Retinal korrespondans, füzyon horopter, diplopi)Hayal oluş mekanizmaları ve görüntü teşekkülü, Renkli görme ve stereopsis. Ekstraoküler mekanizmaları, Gövde sistemi ve dokuların sınıflandırılması, İskelet, Kemik ve kıkırdak, kaslar ve çeşitleri, kafatası ve orbita kemikleri, Kalp ve yapısı, Kan damarları, Sinir dokusu, dipleri ve dağılımı, Özel sinir dokuları, Merkezi ve santral sinir sistemi, Beyin ve bölümleri, Beş duyu organları, Dolaşım ve Solunum Sistemi, Eklemler, Hareket ve kasların işlevi, Kan dolaşımı, Solunum, Kan grupları ve kanın fonksiyonları, Böbrek ve boşaltım sistemi, Kalıtım ve üreme sistemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gözün anatomik yapısı ,insanın anatomik yapısı ile birlikte fizyolojisinin öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenir
2 2) Göz küresi ve kemik yapısı hakkında bilgi sahibi olur
3 3) Kraniyal sinirler hakkında bilgi sahibi olur
4 4) Görme yolları ve göz kapaklarının görevlerini öğrenir.
5 5) Gözyaşı sistemi hakkında bilgi sahibi olur
6 6) Uvea hakkında genel bilgi edinir.
7 7) Göz küresinin boşluklarını öğrenir.
8 8) Retina ve retinanın yapısı hakkında bilgilenir,
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Göz anatomisi ve fizyolojisine giriş,Orbita anatomisi,
  Ön Hazırlık: Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
2 Kraniyel sinirler,Görme yolları,Göz kapakları
  Ön Hazırlık: Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
3 Gözyaşı sistemi,Göz dışı kaslar
  Ön Hazırlık: Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
4 Göz kürelerinin topografik yapısı,Konjonktiva,
  Ön Hazırlık: Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
5 Sklera ve kornea,Uvea,Lens
  Ön Hazırlık: Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
6 Göz küresinin boşlukları,Retina
  Ön Hazırlık: Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
7 Gövde sistemi ve dokuların sınıflandırılması, İskelet, Kemik ve kıkırdak, kaslar ve çeşitleri, kafatası ve orbita kemikleri,
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
8 Kalp ve yapısı, Kan damarları,
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
9 Sinir dokusu, dipleri ve dağılımı, Özel sinir dokuları, Merkezi ve santral sinir sistemi
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
10 Beyinin bölümleri, Beş duyu organları
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
11 Dolaşım ve Solunum Sistemi, Eklemler,
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
12 Hareket ve kasların işlevi,
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
13 Kan dolaşımı, Solunum, Kan grupları ve kanın fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
14 Böbrek ve boşaltım sistemi, Kalıtım ve üreme sistemi.
  Ön Hazırlık: Anatomi ve Fizyoloji, Mehmet ÖZDEN
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 4
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 2
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 3
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 3
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 4
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 4
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi 2.Hatipoğlu, M.T. ve Çam, M. Tıbbi Terminoloji 3.Güler, Ç. ve Çakır, B. Tıbbi Terminoloji 4.Çeşitli tıp sözlükleri ve anatomi atlasları 5.Anatomi Atlası ve Ders Kitabı / cilt 1 Nobel Tıp Kitabevi 6.Fizyoloji Ders Kitabı Nobel yayın 7.AKTÜMSEK, Abdurrahman , Anatomi ve Fizyoloji, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001 8-ÖZDEN, Mehmet, Anatomi ve Fizyoloji , Sömgür Eğitim Yayınları,
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri