Ders Adı İşletme Yönetimi ve Pazarlama
Ders Kodu OPT-3150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Afife Esin ATAŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İşletme Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar, İşletme Tipleri, Yönetsel prosedürler, İşletmenin açılması, Yönetim Fonksiyonları,Üretim,, Reklam ve Pazarlama, Pazarlama Teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İşletmelerin kuruluşu, yönetimi, finansmanı ve pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri kazandırmak, çağdaş yaklaşımları öğretmek ,yönetme ve sorun çözme yeteneklerini kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1) İşletmelerin kuruluşlarını ve türlerini öğrenir.
2 2) İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
3 3) İşletmenin finansmanını sağlamayı ve yönetmeyi öğrenir.
4 4) Pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri öğrenir.
5 5) Zaman ve kriz yönetimini öğrenir.
6 6)Çatışma ve Stres yönetimini öğrenir.
7 7) İşletmelerin hukuksal yapısını ve çevresini öğrenir.
8 8) İşletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili gelişmeleri takip etme, araştırma ve uygulama becerileri kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İşletme, İşletme Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar,İşletme Biliminin özellikleri, Amaçları,İlkeleri, İşletmelerin Çevresi, İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
2 İşletmelerin Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
3 İşletmelerin Kuruluşu, Büyümesi ve Kapasitesi
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
4 İşletme Fonksiyonları; Yönetim
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
5 İşletme Fonksiyonları; Üretim, Pazarlama, Finansman,Muhasebe, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve AR-Ge
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
6 Pazarlama Anlayışı ve Pazarlama ile İlgili Kavramlar
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
7 Pazar ve Tüketici Çeşitleri
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
8 Pazarlama Çevresi, Stratejik Pazarlama ve Planlaması
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
9 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
10 Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
11 Ürün ve Fİyat Karması
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
12 Tutundurma ve Dağıtım
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
13 Katılımcılar(Personel - Müşteri), Fiziksel Kanıtlar ve Süreç Yönetimi
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
14 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 5
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 2
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 5
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 4
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 4
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 3
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 3
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
Diğer Kaynaklar ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
Materyal
Dökümanlar ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer ÜNSALAN,E. ve ŞİMŞEKER,B.(2012).İşletme Yönetimi I-II.Ankara:Detay Yayıncılık BABACAN,M.(Ed.).2013).İlkeler ve İşlevlerle İşletme. Ankara:Detay Yayıncılık MUCUK,İ.(2012).Pazarlama İlkeleri.İstanbul:Türkmen Kitabevi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri