Ders Adı İlk Yardım
Ders Kodu OPT-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Doğal afetlerde, yanma ve boğulmalarda, ev ve iş kazalarında ortaya çıkan yaralanma ve diğer sağlık sorunlarında ,hayvan ısırma ve zehirlenmelerinde yapılabilecek ilk müdahaleler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin karşılaşabileceği kaza, yaralanma, hayvan sokması, afet vb durumlarda uygulayabileceği ilkyardım metotlarını öğrenmesini amaçlar.
No Dersin Kazanımları  
1 1-Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir.
2 2-Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini öğrenir.
3 3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğrenir.
4 4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğrenir.
5 5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğrenir.
6 6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğrenir.
7 7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları öğrenir.
8 8-Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulamayı öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Afetin tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 2 Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
3 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb)
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Hasta/yaralı taşıma tekniklerini ve vücut mekaniği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 3
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 3
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 4
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 4
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 2
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1]İlk Yardım Kılavuzu(2008)Stuart Fischer, Mikado Yayınları, İstanbul [2]İlk Yardım(2008)Macide Tüzün, Elif Taşkın, Funda Gülay Ünal ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara [3]İlk Yardım Uygulamaları(2006)Neslihan Koçer, Morpa Kültür Yayınları,İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri