Ders Adı Gözlük, Lens Kullanımı ve Bakımı
Ders Kodu OPT-3156
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Ali Ekrem AKDAĞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gözlük camlarını ve kontakt lenslerin özelliklerini tanıyabilme, görme kusurlarının özelliklerini ve farklı yazılış şekilleriyle transpozelerini kavrayabilme, gözlük çerçevelerinin özelliklerini, ölçümlerini ve çeşitlerini kavrayarak yüze göre seçimini ve ayarlarını yapabilme, gözlük çerçevelerinin özelliklerini, ölçümlerini ve çeşitlerini kavrayarak yüze göre seçimini ve ayarlarını yapabilme, Kontakt lensin avantajları ve dezavantajlarını kavrayabilme dersin amaçları arasındadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1-Marka kavramını, markalaşmanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde markalaşmanın anlam ve önemi kavranır.
2 2-Günümüzde uygulanan markalama stratejilerini ve markalama kuralları kavranır.
3 3-Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma ve marka bağlılığı oluşum şekilleri kavranır.
4 4-Marka imajı oluşturma, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama karmasının marka oluşturmadaki işlevi kavranır.
5 5-Marka tescili ve hukuksal koruma ile ilgili gerekli bilgileri edinir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yüz tipine göre optik çerçeve ve lens seçimi
2 Gözlük çerçevelerinde pantoskopik ve retroskopik açı
3 Gözlük çerçeve hammadde ve özellikleri
4 Geçmişten Günümüze Kontakt Lensler, Kontakt Lensin Parametreleri
5 Kontakt Lensin Çeşitleri
6 Kontakt Lensin Tanımı
7 Kontakt Lensin Avantajları ve Dezavantajları
8 Vize haftası
9 Gözlük ve Kontakt Lensin Kullanımı
10 Gözlük ve Kontakt lens pazarı
11 Kontakt Lens ve optik merceklerin Üretim Teknolojisi
12 Türkiye?de Gözlük ve Kontakt Lens Pazarı
13 Dünyada Gözlük ve Kontakt Lens Pazarı
14 KONTAKT LENS İLE İLGİLİ MEVZUAT
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 1
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 1
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 1
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 1
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 1
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 1
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 1
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri