Ders Adı Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
Ders Kodu OPT-3160
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Rekabet ve kalite kavramları, tarihsel gelişimi, kalite ve kalite gurusu, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve ilkeleri, örgüt bir kalite kültürü ve aktiviteler kalitesinden sorumlu, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetimi Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik model, Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000, SA: 8000 Standartları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toplam Kalite-bilinçli, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri, uygulama adımları ve kimin iş süreçlerini, bugün için kalite yönetim sistemi standardı güncellemek uygulayabilmek öğrenciler hakkında eğitmek olduğunu öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
1 1) Temel kalite kavramları, kalite geliştirme, boyutları ve unsurları bilmek
2 2) Kalite ve guru, katkılarından kalitesini bilmek
3 3) Toplam Kalite Yönetimi, ilkeleri bilmek
4 4) Organizasyon departmanı ve çeşitli düzeylerinin kalite sorumluluklarının bilincinde olmak
5 5) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama bilmek Adımlar onların
6 6) Standart, tanımı türleri ve standardizasyon kavramları ayırt edebilecektir
7 7) ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı doğa ve uygulama kapsamı bilmek
8 8) Özdeğerlendirme EFQM Mükemmellik Modeli ve hakkında bilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kalite kavramı ve genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite grupları
2 Toplam Kalite Yönetimi ve Politikası (Süreç Yaklaşımı, Sürekli İyileştirme (Kaizen))
3 İlkeleri Toplam Kalite Yönetimi (Liderlik, Toplam Katılım)
4 Toplam Kalite Yönetimi ve Politikası (Tedarikçiler ve İşbirliği, Müşteri Odaklılık)
5 Örgütlerde Kalite kültürü ve faaliyetleri kalitesinden sorumlu
6 TKY Uygulama, Adımlar Kalitesi (işsizlik) Maliyet
7 Toplam Üretken Bakım
8 Standart tanımı, türleri ve standardizasyon önemi
9 TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
10 EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme
11 TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
12 TS-EN-ISO 27000 Bilgi Yönetimi Standart
13 İş Güvenliği ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
14 SA: 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 1
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 1
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 1
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 1
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 2
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 1
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 1
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Kavrakoğlu, İbrahim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayınları, 1996. [2] Prof Dr Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi-Tesisat, İlkeler, Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, 2007 [3] Ishikawa, Kaoru, Yay. Haziran ayında .. Semih Ordas, Nedret Yayla, Toplam Kalite Kontrol, 1993 [4] ŞİMŞEK, Muhittin ve Mustafa Nursoy Toplam Kalite Yönetimi, Yaşam yayıncılık, 2002 [5] SATILIK, İsmail, adım adım Toplam Kalite Uygulaması, 2001 [6] Weaver, Charles, N. Çev.Tuncay Birkan, Toplam Kalite Yönetim Sistemi, yayın, 1997 Dört Aşama [7] BOZKURT, Rıdvan, Kalite İyileştirme Araçları ve Yöntemleri (İstatistiksel Teknikler), MPM, 2003 [8] YENERSOY, Gönül, Toplam Kalite Yönetimi: İlk Adım Great Quest Seyahat, Rota yayınları, 1997 [9] SATILIK, İsmail, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Özel yayıncılık, 2004 [10] EFIL, İsmail, Yönetimi ve Kalite Kontrol Çemberleri uygulama örnekleri itibaren, Alfa yayıncılık 5.baskı, 1999 [11] TVB Uygulamaları, Bir Japon Yaklaşımı Env. Kordsa A.Ş. 1996. (TPM Uygulama, bir Japon Yaklaşım, M. Tajiri, F. Gotoh, McGraw-Hill, Inc)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri