Ders Adı Optisyenlik Uygulamaları
Ders Kodu OPT-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Verteks mesafesinin camın diyoptrik gücüne etkisi, gözlük camlarının üretim aşamaları, seri halde çerçeve üretimi, absorbsiyon ve renkli camlar, fotokromik camlar, emniyet camları, inceltilmiş camlar ve lentiküler camlar, asferik camlar, antirefle kaplamalı camlar, polaroid camlar, teleskopik gözlükler, Monfokal, bifokal ve multifokal camlar, prizmatik camlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mesleki bilgilerin ve uygulamaların öğrenilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Manuel ve dijital fokometre kullanır.
2 Manuel ve otomatik makine kullanır.
3 Monfokal, bifokal ve multifokal cam ölçü ve montajı yapar
4 Gözlük çerçevelerine her türlü cam montajı yapar
5 Gözlük çerçevelerinin her türlü ayar ve tamirini yapar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Fokometre kullanımı
2 Monofocal cam ölçümü
3 Bifokal cam ölçümü
4 Multifocal cam ölçümü
5 Monofokal cam montajı
6 Bifokal cam montajı
7 Bifokal cam montajı
8 Multifocal cam montajı
9 Multifocal cam montajı
10 faset gözlük montajı
11 faset gözlük montajı
12 faset gözlük montajı
13 prizmatik cam montajı
14 Az görüş ve az görüşe yardımcı gereçler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 5
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 5
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 4
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 5
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 4
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 4
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 2
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 5
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 4
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 20
Devam 0 0
Uygulama 14 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 6 84
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 226    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu [1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. Ertekin AKSAK, Öğr. Görv. Eczacı Taylan KÜÇÜKER. [2] Optisyenlik Uygulamaları Ders Notu, Ali Ekrem AKDAĞ
Diğer Kaynaklar [1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. Ertekin AKSAK, Öğr. Görv. Eczacı Taylan KÜÇÜKER. [2] Optisyenlik Uygulamaları Ders Notu, Ali Ekrem AKDAĞ
Materyal
Dökümanlar [1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. Ertekin AKSAK, Öğr. Görv. Eczacı Taylan KÜÇÜKER. [2] Optisyenlik Uygulamaları Ders Notu, Ali Ekrem AKDAĞ
Ödevler 1. Gözlük camlarının dioptrilerini belirleme 2. Fokometre kullanımı 3.Tek Odaklı Lenslerin Çerçeveye Takılması 4. Bifocal Lenslerin Çerçeveye Takılması 5. Multifocal Lenslerin Çerçeveye Takılması 6. Merceklerin nilor Çerçeveye Takılması 7. Organik Merceklerin Faset Çerçeveye Takılması 8. Prizmatik Camların Çerçeveye Takılması 9. Otomatik cam kesme makinesinin çalışma prensibi 10. Organik ve mineral merceklerin otomatik makinede kesilmesi
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri