Ders Adı Kontakt Lensler
Ders Kodu OPT-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Eşe Akpınar
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kontakt Lenslerin tarihçesi ve gelişmesi, Kontakt Lenslerin Fiziki özellikleri, Kontakt Lens materyallerinin mukayesesi, Kontakt Lenslerin adlandırılması, Kontakt Lenslerin (ANSI) Amerikan Standartları Esasları, Korneal topografi ve astigmatizma, Çap ve kalınlık ölçme, Lensometre ve diğer ekipmanlar, Lens tespit gereçleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kontak lensi ve türlerini tanıtmak,öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Kontakt lenslerin tarihsel gelişimini öğrenir
2 2) Kontakt lensleri temel özelliklerini öğrenir
3 3) Kontakt lens parametrelerini öğrenir
4 4) Kontakt lenslerin sınıflandırılmasını öğrenir
5 5) Kontakt lens çeşitlerini öğrenir
6 6)Kontakt Lens Temizlik ve bakım sistemlerini öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kontakt Lens; Temel terminoloji
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
2 Yumuşak kontakt lens materyalleri
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
3 Gaz geçirgen sert lens materyalleri
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
4 Yumuşak kontakt lenslerin tasarımları
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
5 Gaz geçirgen sert lenslerin tasarımlar
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
6 Renkli kontakt lensler,
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
7 Prostetik kontakt lensler
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
8 Torik kontakt lenslerin tipleri ve tasarımlar
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
9 Presbiyopi için olan kontakt lenslerin tipleri ve tasarımları
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
10 Pediatrik kontakt lenslerin özellikleri ve tasarımları
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
11 Afaki tanımı ve bununla ilgili kontakt lenslerin tasarımları
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
12 Ultraviyole blokajlı lenslerin özellikleri
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
13 Kontakt lenslerin lens bakım sistemleri
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
14 Kontakt lens reçetesinde lenslere ait özelliklerin tanınması
  Ön Hazırlık: İLGİLİ KAYNAK KİTAPLAR
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 5
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 2
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 2
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 2
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 2
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 2
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 3
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 3
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 8 8
Proje 1 8 8
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 13 13
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kontakt Lensler, Eşe Akpınar, 2021- Kontakt Lens; İskeleli G.,Kanpolat A.,Fırat E,.;Eskişehir 2005
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri