Ders Adı Göz Muayenesi
Ders Kodu OPT-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Nörooftalmolojik muayene,Göz kapaklarının muayenesi, Kornea reflekslerinin bakılması, Nistagmusun araştırılması, Görme alanı muayenesi,Gözlükler, Gözlük camlarında distorsiyon, Mercekler ve Prizmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Görme optiği ve refraksiyon ile ilgili temel konularda bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır
No Dersin Kazanımları  
1 1) Nörooftalmolojik muayene hakkında bilgi sahibi olur.
2 2) Göz kapaklarının muayenesini nasıl yapılacağını öğrenir.
3 3)Kornea reflekslerinin bakılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
4 4) Görme alanı muayenesinin nasıl yapıldığını bilir.
5 5) Mercekler ve Prizmaların optikçilikteki önemini bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hipermetropinin gözlükle düzeltilmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
2 Astigmatizmanın gözlükle düzeltilmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
3 Anizometropi,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
4 Anizofori
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
5 Anizokoni
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
6 Presbiyonun gözlükle düzeltilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
7 Refraksiyon kusurlarının lazer ile düzeltilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
8 Refraksiyon kusurlarının cerrahi yöntemler ile düzeltilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
9 Refraksiyon kusurlarının kontakt lens ile düzeltilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
10 Prizmatik camların kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
11 Az görenlere yardım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
12 Mercekler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
13 Gözlük camlarında distorsiyon
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
14 Görme alanı muayenesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 4
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 3
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 4
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 3
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 3
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 4
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 3
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Özer, Ahmet, Görme Optiği ve Refraksiyon 2. Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri