Ders Adı Gözlük Camı ve Çerçevesi Üretim Teknolojisi
Ders Kodu OPT-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Gülşen ŞENGÜL TURGUT
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Cam hakkında genel bilgiler, yapısı, bileşimi, fiziksel, kimyasal, mekanik ve optik özellikleri. Camın işlenmesi ve üretim teknolojisi. Gözlük camları çeşitleri, özellikleri, üretim teknolojisi. Gözlük çerçevesi çeşitleri, özellikleri, üretim teknolojisi. Gözlük camı ve çerçevesi üretim teknolojisi sektörü hakkında bilgi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gözlük cam ve çerçeve çeşitlerini tanıtmak, üretim teknolojisi hakkında bilgi vermek.
No Dersin Kazanımları  
1 1-Marka kavramını, markalaşmanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde markalaşmanın anlam ve önemi kavranır.
2 2-Günümüzde uygulanan markalama stratejilerini ve markalama kuralları kavranır.
3 3-Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma ve marka bağlılığı oluşum şekilleri kavranır.
4 4-Marka imajı oluşturma, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama karmasının marka oluşturmadaki işlevi kavranır.
5 5-Marka tescili ve hukuksal koruma ile ilgili gerekli bilgileri edinir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Cam hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
2 Cam yapısı, ve camların özellikleri
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
3 Gözlük cam çeşitleri
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
4 Gözlük cam çeşitleri ve karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
5 Camların kaplama ile renklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
6 Renkli güneş gözlükleri ve karşılaştırılması.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
7 Gözlük çerçevesi bölümleri.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
8 Gözlük çerçeve çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
9 Çerçeve üretim hammaeddeleri
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
10 Çerçeve üretim hammaeddeleri
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
11 Gözlük çerçevelerinin üretim teknolojisi
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
12 Gözlük çerçevelerinin üretim teknolojisi
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
13 Gözlük camı ve çerçevesi üretim teknolojisi sektörü
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
14 Gözlük camı ve çerçevesi üretim teknolojisi sektörü
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 5
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 5
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 3
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 2
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 2
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 5
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 2
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Temel Optisyenlik, Güneş Tıp Kitabevleri
Diğer Kaynaklar Temel Optisyenlik, Güneş Tıp Kitabevleri
Materyal
Dökümanlar Temel Optisyenlik, Güneş Tıp Kitabevleri
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri