Ders Adı İş Etiği
Ders Kodu OPT-3251
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Eşe AKPINAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bir felsefe olarak etik tarihi. Etik kuramları ve kavramları. Etik davranışlar ve etik dışı davranışlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Etik kavramını tanımak. Bireysel ve kurumsal etik kuralları kavramak. Etiğe uygun ve Etik dışı davranışların sonuçlarını anlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Mesleki Etik kavramına sahip olmak
2 2) Birey olarak beklenen etik davranışları kavramak.
3 3) Çalışan olarak etik davranışları kavramak.
4 4) İşveren ve yönetici olarak etik kavramlar ve uygulamaların önemini kavramak.
5 5)Etiğe uygun ve uygun olmayan davranışların sonuçlarını anlamak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Genel Giriş ve Temel Kavramlar
2 Ahlâk Ve İş Etiği Kavramlarının Karşılaştırılması
3 Kabullendiğimiz Temel Değerlerimiz Nelerdir?
4 Etik Düşünce Ve Davranış Modeli
5 Etik Karar Alma Süreci
6 Etik ve Toplum İlişkisi
7 Toplumsal yozlaşma
8 İş Etiğine Giriş
9 İş Etiği Ve Sosyal Sorumluluk
10 İş Ahlakı ve Kurumsal Vatandaşlık
11 İş Ahlakı ve Kurumsal Sorumluluk
12 Etik Karar Alma ve Örgüt Kültürü
13 Etik İkilem Olduğu Durumlarda Karar Almak Ve Etik Kodları Ve Özellikleri
14 Etik Vakaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 2
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 5
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 5
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 2
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 3
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 3
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Meslek Etiği, MEGEP yayınları. İŞ VE MESLEK AHLAKI (İŞ ETİĞİ)-Prof. Dr. Süleyman Özdemir
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri