Ders Adı İş Güvenliği ve Sağlığı
Ders Kodu OPT-3253
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Tamer TOKGÖZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş güvenliği ile ilgili genel bilgiler,inşaat sektöründeki iş güvenliği ile ilgili teknik ve hukuki uygulamalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İnşaat uygulamalarında iş güvenliği ile ilgili teknik ve hukuki bilgilerin kavranması. İş güvenli ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma, İş güvenliğinin önemini kavrama, İş güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiye sahip olma, İnşaat işlerinde oluşabilen iş kazası türlerini öğrenme, İnşaat işlerinde oluşabilen iş kazası nedenlerini öğrenme, İnşaat işlerinde iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemleri alabilme, İş kazalarında basit acil müdahaleleri yapabilme,
No Dersin Kazanımları  
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını bilir, amacını ve önemini açıklar
2 Ergonomik risk etmenlerini bilir
3 Tehlike ve risk kavramlarını bilir
4 İş güvenliği açısından risk analizi yapar ve önerilerde bulunur
5 Çalışma yerinde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır
6 İş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerini bilir ve gerekli önlemleri alır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar
2 İşçi güvenliğinin önemi ve meslek hastalıkları
3 İş güvenliği mevzuatı ile ilgili genel bilgiler
4 İş güvenliği ile ilgili yönetmelikler
5 İş güvenliği ile ilgili yönetmelikler
6 İnşaat işlerindeki iş kazaları
7 İnşaat işlerinde iş kazalarının nedenleri
8 İnşaat iş kazaları için alınması gereken önlemler
9 İnşaat iş kazaları için alınması gereken önlemler
10 İnşaatlarda iş güvenliği için kullanılan materyal ve malzemeler
11 Bir örnek yapı üzerinde iş güvenliği önlemlerinin incelenmesi
12 İnşaat işleri için iş güvenliği mevzuatı
13 İş kazası oluşumunda yapılması gereken hukuki işlemler
14 İş kazası oluşumunda yapılması gereken acil müdahaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 1
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 2
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 1
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 2
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 1
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 1
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 1
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 1
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 14 14
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İş Güvenliği, Mehmet BAYIR, Mümin ERGÜL, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa,2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri