Ders Adı Marka Stratejileri
Ders Kodu OPT-3255
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gökhan BAYRAKTAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mal ve hizmetlerin üretilmesinde Kalite Kavramı, gerek yerel gerekse uluslararası kurumlarında Müşteri Memnuniyeti, Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Ekip Çalışması, Sürekli İyileştirme, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar, mal ve hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri ve meslek standartları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde standartlar uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmiştir. Bu dersin temel amacı; uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolunun standartlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretimi ve toplam kalite yönetimi sisteminin uygulama bilinci oluşturmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Mal ve hizmetlerin üretiminde kalitenin anlamını kavrayabilecek,
2 Müşteri memnuniyetinin niçin ölçülmesi gerektiğini anlayarak ölçüm yapabilecek,
3 Yapı, süreç ve sonuç ölçülerini ayırt edebilecek,
4 Kalite iyileştirme ekiplerinin çalışmalarını yönlendirebilecek,
5 Kalite iyileştirme modellerini açıklayabilecek,
6 Temel kalite iyileştirme araçlarını kullanabilecek,
7 Akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödüllerini açıklayabilecek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Standart ve standardizasyon
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
2 Türkiye'de standardizasyon ve standart hazırlama çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
3 Belge ve akredizasyon
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm 6. konu) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
4 TSE'in Belgelendirme faaliyetleri ve uluslararası standardizasyon çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm, ünite 7 ) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
5 TSE'in Belgelendirme ve deney merkezinin taraf olduğu anlaşmalar ve kalibrasyon çalışmaları ve kuruluşları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm, ünite 9) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
6 Kalite, Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
7 Kaliteyle ilgili farklı yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm, ünite 6) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
8 Toplam Kalite Yönetimi.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm, ünite 6) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
9 Toplam kalite yönetiminin gelişimi.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (2. Bölüm, ) seçkin yayıncılık, Ankara, 2010.
10 Uluslararası kabul gören bazı kalite sistem ve belgeleri.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm, ünite 8) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
11 İSO 9000 Kalite yönetim sistemi standartları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (3. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
12 İstatiksel proses kontrol.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (5. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
13 İlgili Kuruluşlar.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (6. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
14 Destek kuruluşları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (6. Bölüm 2. ünite) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 4
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 1
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 1
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 1
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 1
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 4
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 3
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 4
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 3
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kölük, Nihat, ve diğerler, İKMEP Projesine göre güncellenmiş Kalite Güvencesi ve Standartları, 7. Basım, Detay yayıncılık, Ankara, 2012. RIES, Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Mediacat yayıncılık, 2019, İstanbul. Çakırer, Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri, Ekim yayınevi, 2013, Bursa.
Diğer Kaynaklar Kölük, Nihat, ve diğerler, İKMEP Projesine göre güncellenmiş Kalite Güvencesi ve Standartları, 7. Basım, Detay yayıncılık, Ankara, 2012. RIES, Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Mediacat yayıncılık, 2019, İstanbul. Çakırer, Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri, Ekim yayınevi, 2013, Bursa.
Materyal
Dökümanlar Kölük, Nihat, ve diğerler, İKMEP Projesine göre güncellenmiş Kalite Güvencesi ve Standartları, 7. Basım, Detay yayıncılık, Ankara, 2012. RIES, Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Mediacat yayıncılık, 2019, İstanbul. Çakırer, Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri, Ekim yayınevi, 2013, Bursa.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri