Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu BPR-804
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) İsmail İlke Köse
Dersin Yardımcıları ÇELİK, A. ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ´ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1998. TEKİN, M. Girişimcilik, Konya, 1999
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Giriş ve Temel Kavramlar Girişimci Özellikleri Girişimcilik Kültürü Girişimcilik Türleri Girişimcilik Ahlakı Türkiye´de Girişimciliğin Özendirilmesi Girişimcilik ve Liderlik İmtiyaz Hakkı (Franchising) Yerel Girişimcilik Uluslararası Girişimcilik Başarılı Girişimcilik Öyküleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrar Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrar Küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrar
No Dersin Kazanımları  
1 Sıra No Açıklama
2 1 Girişimcilik terimini kavrar
3 2 Küçük işletmelerin ekonomideki rolünü kavrar
4 3 İşletme kurulumunda destek alınacak kurumları bilir
5 4 Fizibilite hazırlayabilir
Hafta Konular  
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 2
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 2
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 2
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek. 2
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 2
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 2
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 28 2 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 66    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu akademisyen ders notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar vize ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)