Ders Adı Boru Kaynakçılığı
Ders Kodu GAZ-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Cüneyt BALCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları tanıma 2) Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek kaynaklı birleştirmeleri yapar 3) Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular 3) Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular 3) Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tarifi, önemi, Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar, Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılması, Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri, Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri, Kaynak kabiliyeti, Kaynak metalurjisi, Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları, Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları tanıtmak 2) Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı olarak öğretmek ve örnek kaynak birleştirmeleri yapmak 3) Kaynak tekniği ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalarını açıklamak 3) Kaynak tekniği ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalarını açıklamak
Dersin Amacı Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak. Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler,
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Kaynağın tarifi, önemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılmas
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Kaynak kabiliyeti
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Kaynak metalurjisi,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.1. W.H. KEARNS, Welding Handbook, Five Volumes, AWS, Miami 1987. 2. R.J. SACKS, Welding - Principles and Practices, Illinois 1976, 991p. 3. N. GÜLTEKİN, Kaynak Tekniği, İstanbul 1991, 263s.1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Diğer Kaynaklar 1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.1. W.H. KEARNS, Welding Handbook, Five Volumes, AWS, Miami 1987. 2. R.J. SACKS, Welding - Principles and Practices, Illinois 1976, 991p. 3. N. GÜLTEKİN, Kaynak Tekniği, İstanbul 1991, 263s.1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Materyal
Dökümanlar 1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.1. W.H. KEARNS, Welding Handbook, Five Volumes, AWS, Miami 1987. 2. R.J. SACKS, Welding - Principles and Practices, Illinois 1976, 991p. 3. N. GÜLTEKİN, Kaynak Tekniği, İstanbul 1991, 263s.1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)