Ders Adı Temel Tesisat İşlemleri
Ders Kodu GAZ-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Alet, makine ve gereçleri doğru ve yerinde kullanabilmek. 2) Alet, makina, gereç ve aygıtlar ile ilgili özel güvenlik önlemleri uygulayabilmek. 3) Kaynak işlemleri sırasında, yangın, patlama gibi iş kazalarına karşı dikkatli olmak, bunlara karşı alınacak önlemleri ve ilk yardım bilgilerini kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş Güvenliği, İlk Yardım, İKS Alet ve Ekipmanları, Boru İşçiliği, Kaynak İşlemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İş güvenliği ve ilk yardım ile ilgili genel kavramları tanıyabilme, İKS alet ve ekipmanlarını kullanabilme ve bu alet ve ekipmanlarla ilgili temel işlemleri yapabilme, sert lehim işlemi konusunda bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı İş güvenliği ve ilk yardım ile ilgili genel kavramları tanıyabilme, İKS alet ve ekipmanlarını kullanabilme ve bu alet ve ekipmanlarla ilgili temel işlemleri yapabilme, sert lehim işlemi konusunda bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş Güvenliği
2 Yangınlar ve söndürme yöntemleri
3 İlk Yardım
4 İKS alet ve ekipmanları
5 Genel ve özel aletlerin tanıtımı
6 İKS sektöründe kullanılan borular ve özellikleri
7 Borularla çeşitli uygulamalar
8 Kesme ve bükme
9 Kesme ve bükme
10 Ağız genişletme ve havşa açma işlemleri
11 Borularla mekanik birleştirme uygulamaları
12 Kaynak ve sert lehimleme
13 Kaynak ekipmanının tanıtımı, çalıştırılması ve sert lehimleme uygulamaları
14 Sert lehimleme uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Atölye İşlemleri-Hüseyin Bulgurcu,Balıkesir,1998.
Diğer Kaynaklar Uygulamalı Soğutma Tekniği, Nuri ÖZKOL, MMO Yayın No: 115
Materyal
Dökümanlar Atelye-1 Atelye-2 Atelye-3 Atelye-4 Atelye-5 Atelye-6
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)