Ders Adı Koruyucu Bakım Arıza
Ders Kodu GAZ-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Soğutma elemanları arızalarını tanımlayabilme 2. Soğutma sistemlerinde elektriksel arızaları tespit edebilme 3. Split ve paket klima arızalarını ana hatlarıyla kavrayabilme 4. Merkezi klima arızalarını ifade edebilme 5. Mobil soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin arızalarını ana hatları ile belirtebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında soğutma sistemlerinin ana bileşenleri olan kompresör, genleşme elemanı, yoğuşturucu ve buharlaştırıcılarda görülen arızalar, arıza tespiti ve giderme, boru hatlarında görülen arızalar ve arıza giderme, soğutma sistemlerinde kullanılan yağlama yağları ve yağlamanın gerekliliği, koruyucu bakım ve bakım planlama, soğutma sistemlerinde genel bakım prosedürleri konuları ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders ile dersi alan öğrencilerin soğutma elemanları arızalarını tanımlayabilmesi, elektriksel arızalarını tespit edebilmesi, split ve paket klima arızalarını ana hatlarıyla kavrayabilmesi, merkezi klima arızalarını ifade edebilmesi ve mobil soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin arızalarını ana hatları ile belirtebilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu ders ile dersi alan öğrencilerin soğutma elemanları arızalarını tanımlayabilme, elektriksel arızalarını tespit edebilme, split ve paket klima arızalarını ana hatlarıyla kavrayabilme, merkezi klima arızalarını ifade edebilme ve mobil soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin arızalarını ana hatları ile belirtebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Koruyucu bakım, koruyucu bakımın önemi ve gerekliliği, bakım planlama
2 Arıza, arıza türleri, arıza tespiti ve arıza giderme yöntemleri
3 Kompresörlerde karşılaşılan arızalar, kompresörlerde arıza tespiti ve arıza giderme
4 Kompresörlerde karşılaşılan arızalar, kompresörlerde arıza tespiti ve arıza giderme
5 Buharlaştırıcılarda karşılaşılan arızalar, buharlaştırıcılarda arıza tespiti ve arıza giderme
6 Buharlaştırıcılarda karşılaşılan arızalar, buharlaştırıcılarda arıza tespiti ve arıza giderme
7 Yoğuşturucularda karşılaşılan arızalar, buharlaştırıcılarda arıza tespiti ve arıza giderme
8 Yoğuşturucularda karşılaşılan arızalar, buharlaştırıcılarda arıza tespiti ve arıza giderme
9 Genleşme cihazlarında karşılaşılan arızalar, genleşme cihazlarında arıza tespiti ve arıza giderme
10 Boru hatlarında karşılaşılan arızalar, boru hatlarında arıza tespiti ve arıza giderme
11 Kontrol ve kumanda sistemlerinde arıza tespiti ve arıza giderme
12 Değişken soğutucu akışkan debili (VRV) iklimlendirme sistemlerinde arıza bulma
13 İklimlendirme sistemlerinde kullanılan yağlar, yağlama ve yağlamanın gerekliliği
14 İklimlendirme sistemlerinde uygulanan genel bakım prosedürleri ve iş güvenliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 5 65
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu H. Bulgurcu, "İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Bakım, Arıza Bulma ve Servis İşlemleri", İSKAV Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-61333-2-9.
Diğer Kaynaklar H. Bulgurcu, "İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Bakım, Arıza Bulma ve Servis İşlemleri", İSKAV Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-61333-2-9.
Materyal
Dökümanlar H. Bulgurcu, "İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Bakım, Arıza Bulma ve Servis İşlemleri", İSKAV Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-61333-2-9.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)