Ders Adı Isı Yalıtımı
Ders Kodu GAZ-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Yasin ŞÖHRET
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Isı yalıtımının önemini anlamak 2. Yalıtım malzemelerini tanımak ve ayırt etmek 3. Optimum yalıtım kalınlığını hesaplayabilmek 4. Binalarda ve tesisatta yalıtım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak 5. Binalarda ve tesisatta yalıtım uygulamalarında dikkat edilecek hususları bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında ısı yalıtımının önemi, ısı yalıtımının enerji verimliliğine etkisi, yalıtım malzemelerinin özellikleri, optimum yalıtım kalınlığı hesabı, binalarda yalıtım uygulamaları, tesisatta yalıtım uygulamaları ve yalıtım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar konu edinilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders ile dersi alan öğrencilerin binalarda ve tesisatta ısı yalıtımının önemini anlaması, ısı yalıtım malzemelerini ayırt edebilmesi, optimum yalıtım kalınlığını belirleyebilmesi ve hesaplayabilmesi, binalarda ve tesisatta ısı yalıtım uygulama yerlerini belirleyebilmesi ve yalıtım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu ders ile dersi alan öğrencilerin binalarda ve tesisatta ısı yalıtımının önemini anlaması, ısı yalıtım malzemelerini ayırt edebilmesi, optimum yalıtım kalınlığını belirleyebilmesi ve hesaplayabilmesi, binalarda ve tesisatta ısı yalıtım uygulama yerlerini belirleyebilmesi ve yalıtım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Isı yalıtımının önemi, enerji ekonomisi ve enerji verimliliğine etkisi
2 Binaların yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
3 Binaların yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
4 Binaların yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
5 Binaların yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
6 Tesisat yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
7 Tesisat yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
8 Tesisat yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
9 Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasaları, uygulamalı örnekler
10 Isı transferi ile ilgili temel kavramlar ve tanımlamalar, iletim, taşınım ve ışınımla ısı transferi, uygulamalı örnekler
11 Borular ve duvarlar için optimum yalıtım kalınlığı hesabı
12 Borular ve duvarlar için optimum yalıtım kalınlığı hesabı
13 Borular ve duvarlar için optimum yalıtım kalınlığı hesabı
14 Binalarda ve tesisatta yalıtım uygulama örnekleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu T.H. Karakoç, O. Turan, E. Binyıldız, E. Yıldırım, "Isı Yalıtımı", ODE Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-4015-12-2.
Diğer Kaynaklar T.H. Karakoç, O. Turan, E. Binyıldız, E. Yıldırım, "Isı Yalıtımı", ODE Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-4015-12-2.
Materyal
Dökümanlar T.H. Karakoç, O. Turan, E. Binyıldız, E. Yıldırım, "Isı Yalıtımı", ODE Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-4015-12-2.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)