Ders Adı Güneş Enerjisi
Ders Kodu GAZ-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki yerini ve önemini kavrar. 2) Güneş enerjisinin özelliklerini ve kullanılabileceği alanları kavrar. 3) Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin elemanlarını tanır, işleyişini kavrar. 4) Güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımı için geliştirilen sistemlerin işleyişini kavrar. 5) Güneş enerjisinin soğutma, kurutma, saf su ve elektrik üretimi gibi diğer uygulama alanlarını öğrenir. 6) Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin seçiminde ve boyutlandırılmasında kullanılan hesap yöntemlerini uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Güneş enerjisi, uygulama alanları, güneş enerjisinin su ve bina ısıtmada ve diğer amaçlarla kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki yerini ve önemini kavramak 2) Güneş enerjisinin özelliklerini ve kullanılabileceği alanları kavramak 3) Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin elemanlarını tanımak, işleyişini kavramak 4) Güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımı için geliştirilen sistemlerin işleyişini kavramak 5) Güneş enerjisinin soğutma, kurutma, saf su ve elektrik üretimi gibi diğer uygulama alanlarını öğrenmek 6) Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin seçiminde ve boyutlandırılmasında kullanılan hesap yöntemlerini uygulayabilmek
Dersin Amacı Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin önemini kavramak, güneş enerjili su ısıtma sistemlerini ve güneş enerjisi kullanılan diğer tesisat sistemlerini tanıyıp işleyişlerini kavramak. Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin seçiminde ve boyutlandırılmasında kullanılan hesap yöntemlerini kullanabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Güneş enerjisinin özellikleri ve kullanım alanları
2 Düzlemsel toplayıcılar; sınıflandırılması ve özellikleri
3 Düzlemsel toplayıcılar; saydam örtü ve yutucu yüzeyler
4 Düzlemsel toplayıcılar; ısı taşıyıcı borular ve yalıtım
5 Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin sınıflandırılması
6 Açık devreli doğal dolaşımlı sistemler
7 Kapalı devreli zorlanmış dolaşımlı sistemler
8 Kendinden depolu sistemler. Toplayıcıların paralel ve seri bağlanması
9 Toplayıcıların yerleştirilmesi; eğim açısı ve gölgeleme
10 Toplayıcıların yerleştirilmesi; eğim açısı ve gölgeleme
11 Güneş enerjili su ısıtma sistemlerini boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; bağıntılar ve tablolar
12 Güneş enerjili su ısıtma sistemi boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; örnek hesaplamalar
13 Güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımı; paralel ve tercihli çalışan sistemler
14 Güneş enerjisinin kullanıldığı diğer uygulamalar; elektrik üretimi, soğutma kurutma, saf su üretimi vb.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Ali Yücel Uyarel, Etem Sait Öz, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi, 1987
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)