Ders Adı Kalite Güvencesi ve Standartlar
Ders Kodu GAZ-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) AHMET BÜLBÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavrar. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavrar. 3. Kalite Güvencenin önemini kavrar ve içeriğini anlar. 4. Mesleki standartları kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği A. Standardizasyon B. Kalite Ve Kalite Kavramları C. Kalite Güvence D. Mesleki Standartlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavratmak. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavratmak. 3. Kalite Güvencenin önemini kavratmak ve içeriğini öğretmek. 4. Mesleki standartları kavratmak.
Dersin Amacı 1. Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, 2. Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme, 3. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme, 4. Mesleki Standartları açıklayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Standardizasyonun gelişim süreci.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Standardizasyon konusu, amaçları ve ilkeleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmalarının ve kuruluşlarının tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Kalite ve Kalite ile ilgili kavramlar.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Kalite maliyetleri ve riskleri. kalite ve verimlilik arasındaki ilişki.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Kalite yönetim ilkelerinin açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 TS-EN-ISO 9000 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 TS-EN-ISO 9001 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 TS-EN-ISO 9004 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 ISO 19011: standartlarının açıklanması.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 1
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 2
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 3 2 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. KÖLÜK N.,DİLSİZ İ.,KARTAL C.,Kalite Güvencesi ve Standartları,ISBN:975-288-495-4,Atlas Yayınevi,Ankara,Türkiye 2. TSE.Standartları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)