Ders Adı İklimlendirme Tekniği
Ders Kodu GAZ-262
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Nemli hava hakkında temel bilgileri kavramak 2) Psikrometrik diyagramı ve tabloları öğrenmek, 3) Klima sistemleri ve çevrimlerini anlayabilme 4) Psikrometrik işlemleri kavramak ve günlük hayata aktarabilmek 5) Uygun sistem seçimine karar verebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders iklimlendirmede temel kavramları, nemli havanın termodinamiğini Klima çevrimlerini,psikrometrik işlemler konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Nemli hava hakkında temel bilgileri kavratmak 2)Psikrometrik diyagramı ve tabloları öğretmek 3) Klima sistemleri ve çevrimlerini anlayabilmek 4) Psikrometrik işlemleri kavratmak ve günlük hayata aktarabilmek bilgisini öğretmek 5) Uygun sistem seçimine karar verdirtebilmek.
Dersin Amacı Bu dersin öğrencilere iklimlendirmenin tanımını, önemini, uygulama alanlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İklimlendirme Temel kavramlar, Fizyolojik esaslar ve konfor
  Ön Hazırlık: Ders Notları
2 Nemli Havanın Termodinamiği (Psikrometri),Hava ile ilgili özellikler, İdeal gaz denklemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
3 Psikrometrik bağıntıların çıkarılması.
  Ön Hazırlık: Ders Notları
4 Psikrometrik diyagram ve tabloların özellikleri ve kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
5 Psikrometrik işlemler (Isıtma-soğutma)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
6 Psikrometrik işlemler (Karıştırma-Nemlendirme-Yıkama-Nem alma)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
7 Psikrometrik işlemler (Isı ve Nem kazancının alınması, Konfor kliması)
  Ön Hazırlık: Ders Notları
8 İklimlendirme Sistemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
9 İklimlendirme Sistemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları
10 İklimlendirme Sistemleri Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
11 Klimada sistem seçimi
  Ön Hazırlık: Ders Notları
12 Klimada sistem seçimi
  Ön Hazırlık: Ders Notları
13 Konfor kliması Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
14 Konfor kliması Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 5
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 4
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 5
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 4
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 4 4
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Klima Tesisatı, MMO yayını 2. İklimlendirme Esasları, Çeviren Prof.Dr.Osman F.Genceli 3. Klima Tesisatı, Isısan Yayını 4. Heating Ventilating, And Air Conditioning Face, C. McQuiston, Jerald, D. Parker, 5. Howell, R.H., Sauer, H.J., Coad W.J.: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning, ASHRAE, 1998. 6. ASHRAE Handbook: Fundamentals, 2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)