Ders Adı Enerji Sistemleri Paket Program
Ders Kodu GAZ-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-İhsan DOSTUÇOK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Santral ve Doğalgaz cihazlarını tanımak ve özelliklerini kavramak, 2) Tesisatta kullanılan boru ve armatürlerin özelliklerini kavramak, 3) Tesisat yapımında dikkat edilecek esasları kavramak, 4) Tesisatta kullanılacak cihazların seçimini yapabilmek. 5) Santral ve Doğalgaz tesisatı ve cihazlarını işletilmesi ile ilgili güvenlik önlemlerini kavramak. 6) Yürürlükteki standart, yönetmelik ve şartnameler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin bilgisayar ortamında projelendirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tesisat ile ilgili tanımlar, gaz tüketim cihazları. Borular ve bağlantı elemanları, regülâtörler ve brülörler. Tesisatın projelendirilmesi ve maliyet analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Santral ve Doğalgaz tesisatı cihaz ve armatürleri ile ilgili temel bilgileri, projelendirme, tesisat yapımı sırasında uyulması gerekli kuralları kavramak.
Dersin Amacı Santral ve Doğalgaz tesisatı cihaz ve armatürleri ile ilgili temel bilgileri, projelendirme, tesisat yapımı sırasında uyulması gerekli kuralları kavramak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tesisat ile ilgili tanımlar ve kavramlar
2 Doğalgaz teslim noktası, Servis kutusu ve regülatör tipleri
3 Doğalgaz boruları ve bağlantı elemanları Boruların birleştirilmesi
4 Sayaçlar ve sayaçların montaj kuralları
5 Bireysel doğalgaz tüketim cihazları, Toplu doğalgaz tüketim cihazları
6 Endüstriyel doğalgaz tüketim cihazları Konutlarda ve ısı merkezlerinde bacalar Boru çapı hesap yöntemi ve uygulaması Doğalgaz tesisat projesi çizim kuralları
7 Çizim ve ölçeklendirme yöntemleri
8 Çizim ve ölçeklendirme yöntemleri
9 Örnek proje uygulaması
10 Örnek proje uygulaması
11 Örnek proje uygulaması
12 Örnek proje uygulaması
13 Örnek proje uygulaması
14 Örnek proje uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 5
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 5
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Doğalgaz çizim programı (ZetaCAD) Ders notu Öğr. Gör. İhsan DOSTUÇOK
Diğer Kaynaklar 1. T. Hikmet KARAKOÇ, “Doğal Gaz Tesisatı”, Demirdöküm Teknik Yayınları, 2007 2. Rüknettin KÜÇÜKYALI, “Doğal Gaz-LPG Tesisatı ve Bacalar”, Isısan Çalışmaları No:245, 2003 3. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, “Şemalarla Bina İçi Doğla Gaz Tesisatı”, MMO yayın no:145/3, 2000 4. Alpin Kemal DAĞSÖZ, “Doğal Gaz, tanımı, cihazları, devreleri, hesabı”, Demirdöküm Teknik Yayınları, 1999 5. Sami ÖZTÜRK, “Doğalgaz ve Uygulamaları”, Sistem Ofset, 1991 6. Doğalgaz Tesisatı ile ilgili Standartlar, Yönetmelikler ve Şartnameler
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)