Ders Adı Havalandırma Sistemleri
Ders Kodu GAZ-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) İhsan DOSTUÇOK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temiz hava ihtiyacı, havalandırma sistemleri, sistem elemanları, temel hesaplamalar, kanal boyutlandırma, eleman seçimi, ses ve titreşime karşı önlemler, farklı havalandırma uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Havalandırmanın önemini kavramak. Havalandırma sistemlerini ve elemanlarını tanımak. Temiz hava ihtiyacı, kanal boyutlandırma ve eleman seçimi ile ilgili temel hesapları yapabilmek. Uygulamada farklı amaçlarla kullanılan havalandırma sistemlerinin özelliklerini kavramak. Havalandırma sistemlerinde karşılaşılan ses ve titreşim problemlerine karşı alınabilecek önlemleri kavramak.
No Dersin Kazanımları  
1 Havalandırmanın önemini, uygulama alanlarının ve temel sistem tiplerini kavramak,
2 Havalandırma sistemi elemanlarını tanımak ve özelliklerini kavramak,
3 Temiz hava ihtiyacı, debi ve hız hesaplarını yapabilmek,
4 Kanal boyutlandırma, basınç kaybı ve fan, menfez vb. elemanların seçim hesaplarını yapabilmek,
Hafta Konular  
1 Havalandırmanın önemi, yönetmelik ve standartlar.
2 Havalandırma yöntemleri ve sistemleri.
3 Havalandırma sistem elemanları ve özellikleri.
4 Temiz hava ihtiyacının belirlenmesi, debi ve hız hesapları.
5 Kanal elemanları, kanal boyutlandırma ve imalat yöntemleri.
6 Kanal birleştirmede kullanılan özel elemanların tasarımı.
7 Basınç kaybı hesapları.
8 Basınç kaybı hesapları.
9 Fanlar, fan seçimi, işletme ve bakım.
10 Menfez, difüzör, damper filtre vb elemanların seçimi.
11 Havalandırma sistemi uygulamaları
12 Havalandırma sistemi uygulamaları
13 Havalandırma sistemlerinin işletmeye alınması; ölçme, dengeleme.
14 Havalandırma sistemlerinde ses ve titreşim problemi ve önlenmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 4
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 3
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Havalandırma Tesisatı, MMO Yayın No: 297, 2001 Klima Tesisatı, Isısan Yayınları, 1997
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)