Ders Adı Enerji Yönetimi
Ders Kodu GAZ-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Cüneyt BALCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu derste enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili temel bilgiler edinirler. Enerji etütleri ile ilgili bilgi edinirler. Ölçümün önemini kavrarlar. Enerji verimliliğinin önemini kavrarlar. Isı geri kazanım uygulamalarının önemini kavrarlar. Su ısıtma-dağıtma-basınçlandırma sistemlerinde enerji verimliliği kavrarlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel Enerji Durumu Türk Sanayiinin Yapısı, Proseslerde Enerji Tüketimi / Enerji Yönetimi Esasları / Enerji Tasarrufu Etüt Yöntemleri, Enerji Muhasebesi / Ölçüm, Enstrümantasyon ve Proses Kontrol / Enerji ve Kütle Denklikleri/ Isı Üretim Tesislerinde Yakma Sistemleri / Kazanlarda Verim Hesaplamaları / Buhar Üretim ve Dağıtım Sistemleri / İzolasyon / Fırınlar / Isıtma ve Havalandırma, İklimlendirme / Kurutma Prosesi / Atık Isı ve Çevre / Güneş Enerjisi ve Isı Pompasından Yararlanma / Bileşik Isı-Güç Üretiminde Optimizasyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Enerji Yönetiminin Tanımı & Hedefleri, Enerji denetim tiplerini • Enerji Denetimi: Tipleri ve metodolojisi • Enerji tasarrufunun fırsatlarının tespiti • Enerji tasarruf ölçümlerinin teknik ve ekonomik fizibilite sınıflandırması • Ayrıntılı Enerji denetimi, Enerji korunumu hesaplamaları, Enerji maliyetlerinin anlaşılması • Kıyaslama ve Enerji performansı, sistem verimliliğinin maksimize edilmesi, yakıt ve enerji ikamesi, enerji denetim araçlarını
Dersin Amacı Enerji yönetiminin temel hedefi en az maliyet ve en az çevresel etkiyle mal üretimi ve servis sağlamaktır. Enerji Yönetiminin amacı, organizasyon içinde, optimum enerji tedarikinin ve kullanımının sağlanması ve sürdürülmesi ve: • Enerji maliyetlerin / atıklarının üretim ve kaliteyi etkilemeyecek şekilde minimize edilmesi. • Çevresel etkilerin minimize edilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dünya ve Türkiye’de genel enerji durumu; enerji verimliliği gereksinimi
2 Dünya ve Türkiye’de genel Enerji yönetimi ve esasları....
3 Enerji etüdü, Enerji verimliliği, Enerji kimlik belgesi.
4 -Dünya ve Türkiye’de Enerji verimliliği hizmet sektörü..
5 Enerji Yönetiminde kullanılan Ölçü aletleri ve ölçme teknikleri.
6 Endüstri ve işletmelerde kullanılan Kazanlarda enerji verimliliği.
7 Endüstri ve işletmelerde kullanılan Fırınlarda enerji verimliliği.
8 Endüstri ve işletmelerde kullanılan Pompalarda enerji verimliliği.
9 Endüstri ve işletmelerde kullanılan Elektrik motorlarında enerji verimliliği
10 Endüstri ve işletmelerde kullanılan Basınçlı hava sistemlerinde verimlilik.
11 Endüstri ve işletmelerde kullanılan Fanlar da enerji verimliliği.
12 Değişken hızlı sürücü uygulamaları ile enerji tasarrufu.
13 Atık ısı geri kazanımı ve Isı yalıtımı ile enerji tasarrufu.
14 Su ısıtma-dağıtma-basınçlandırma sistemlerinde enerji verimliliği.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)