Ders Adı Rölövede Fotograf Kullanımı
Ders Kodu MRE-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları Öğr.Gör.Erhan Özkan
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Fotografı rölövede kullanma, korunacak değerleri arşivlemek için temel bir yöntem olan fotoğraf' hazırlama becerisinin kazandırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Fotografı rölövede kullanma, korunacak değerleri arşivlemek için temel bir yöntem olan 'belgesel fotoğraf' hazırlama (çekme, işleme vs) becerisinin kazandırılması.
No Dersin Kazanımları  
1 Rölövede Fotoğraf Kullanımı
2 Rölövede Fotoğraf Kullanımı
3 Rölövede Fotoğraf Kullanımı
4 Rölövede Fotoğraf Kullanımı
5 Rölövede Fotoğraf Kullanımı
Hafta Konular  
1 Dijital fotograf makinasının genel özellikleri, Fotoğraf tarihi, mercekler ve görüntü oluşumu, kamera ve parçaları, çeşitleri, görüntünün tespiti / baskı.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
2 Işık, Çekim teknikleri, Filtreler ve yardımcı araçlar.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
3 Fotoğrafla belgelemenin amacı. Mimariyi tanıtan fotoğraf.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
4 Fotoğrafın rölövede kullanımı.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
5 Fotoğrafın rölövede kullanımı.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
6 Fotoğrafın rölövede kullanımı.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
7 Fotoğrafın rölövede kullanımı.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
8 Mimarlıkta fotogrametrinin yeri, içeriği ve işlevi, fotogrametrik veri toplama yöntemleri ve kameraları, veri işleme / fotogrametrik değerlendirme yöntem ve donanımları.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
9 Mimarlıkta fotogrametrinin yeri, içeriği ve işlevi, fotogrametrik veri toplama yöntemleri ve kameraları, veri işleme / fotogrametrik değerlendirme yöntem ve donanımları.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
10 Digital fotoğraf ve elektronik ortamda belgeleme. Fotoğrafın diğer kullanım alanları.
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
11 Uygulama
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
12 Uygulama
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
13 Uygulama
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
14 Uygulama
  Ön Hazırlık: Rölövede Fotoğraf kullanımı Ders Notları-Arda Atmaca.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 3
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 3
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 3
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 3
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 3
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 3
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar.
Diğer Kaynaklar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)