Ders Adı Rölöveye Giriş
Ders Kodu MRE-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elif Kengeralan Göksu.
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Rölöve kavramı, rölövenin tarihçesi, rölöve çeşitleri, rölöve çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler, kroki çizme, ölçü alma teknikleri, yapıların mevcut durumlarının ayrıntılarına kadar ölçülüp çizilmesi, yapıda oluşan tahribatın çeşit ve nedenleri, rölöve projesi çizim aşamaları, rölöve çalışması için gerekli plan ve belgeler,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bina ve yerleşimlerin rölöve ölçülerini alma, kroki çizme, bina kat planları, çatı ve detayları ve bina kesitleri çizimi yapma, bina görünüşleri çizme, yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Bina ve yerleşimlerin rölöve ölçülerini alma, kroki çizme
2 Bina kat planları, çatı ve detayları ve bina kesitleri çizimi yapma, bina görünüşleri çizme
3 Rölöve raporu yazmak, yapı hasar tespitlerini yapmak
Hafta Konular  
1 Rölövenin tanımı, amacı ve tarihçesi
2 Rölöve Çeşitleri
3 Rölövede kullanılan aletlerin tanıtımı
4 Rölöve ön araştırması
5 Rölöve analiz raporu hazırlama
6 Rölöve çalışmasının kapsamı
7 Rölöve alan çalışması
8 Kroki çizmek
9 Fotoğraf çekmek
10 Ölçü alma teknikleri
11 Ölçü alma teknikleri
12 Kroki, fotoğraf ve ölçülerin proje haline getirilmesi
13 Kat planı, kesit ve görünüşlerin oluşturulması
14 Örnek rölöve projesinin incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 0
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 3
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 5
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 5 4 20
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu RÖLÖVE, M. BÜLENT ULUENGİN, YEM YAYINLARI TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON, ZEYNEP AHUNBAY, YEM YAYINLARI,
Diğer Kaynaklar RÖLÖVE, M. BÜLENT ULUENGİN, YEM YAYINLARI TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON, ZEYNEP AHUNBAY, YEM YAYINLARI,
Materyal
Dökümanlar RÖLÖVE, M. BÜLENT ULUENGİN, YEM YAYINLARI TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON, ZEYNEP AHUNBAY, YEM YAYINLARI,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)