Ders Adı Yapı Bilgisi
Ders Kodu MRE-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yapı ve yapının sınıflandırılması hakkında genel bilgiye sahibi olma 2. Yapı elemanları ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma 3. Geleneksel yapı elemanları hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste genel olarak, temelden çatıya kadar bir binayı oluşturan tüm yapı elemanlarının öğrenciye öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yapıların sınıflandırılması; gereçlerine göre yapılar, taşıyıcı sistemlerine göre yapılar, temellerin, temel çeşitleri, temellerin yalıtımı, duvarlar, tuğla duvar örgüleri, döşeme türleri, taşıyıcı sistem ve malzeme sınıflarına göre merdiven türleri işlenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yapının tanımını ve sınıflandırılmasını ve temelden çatıya yapı elemanlarını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yapının tanımı ve sınıflandırılması
2 Temeller (Yüzeysel temel tipleri)
3 Temeller (Derin temel tipleri)
4 Taş Duvarlar
5 Tuğla Duvarlar
6 Kerpiç Duvarlar
7 Kemerler
8 Tonozlar
9 Kubbeler
10 Ahşap Karkas Yapılar
11 Bacalar
12 Merdivenler, şekilleri, elemanları
13 Merdiven dengelendirme hesapları
14 Çatılar ve çatı sistemleri ve detayları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 4
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 1
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mimarlık Bilgisi Ders Notları-Nurbanu Özkartal
Diğer Kaynaklar 1. Yapi Teknolojisi,Durmuş Ali Açikel,Mustafa Altin,Atila Dorum, Nobel Yayin Evi 2. Yapı Teknolojisi 1-2-3, Müslim Avcıoğlu, Birsen Yayınları. 3. Mimarlık Bilgisi, M.Bülent Özkan, Erhan V. Küçükerbaş, EÜ Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)