Ders Adı Malzeme Bilgisi
Ders Kodu MRE-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elif Kengeralan Göksu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Malzeme iç yapısı, Mekanik özellikler Malzemelerin ısı yalıtım ve aktarım özellikleri Malzemelerin su, nem ve ses yalıtım ve aktarım özellikleri Fiziksel – kimyasal davranışları Doğal taş yapı malzemeleri Agrega yapı malzemeleri Bağlayıcı yapı malzemeleri Suni taş yapı malzemeleri Pişmiş toprak yapı malzemeleri Cam ve metal yapı malzemeleri Ahşap yapı malzemeleri Bitüm – kadran esaslı, plastik esaslı yapı malzemeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzeme bilgisi ile ilgili temel kavramlar ve malzemenin özellikleri (fiziksel özellikler, kimyasal özellikler, mekanik özellikler vb.), yapı sektöründe kullanılan çeşitli malzemelerin (doğal taş, ahşap, metal, toprak vb.) tarihçesi, üretimi, türleri, özellikleri, kullanım yer ve şekilleri, malzemede bozulmaya yol açan etkenler, restorasyon ve konservasyon çalışmalarında kullanılan laboratuar ve atölye malzemeleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Restorasyon ve konservasyon sırasında kullanılacak malzemeleri tanımlama ve malzeme terminolojisi bilgisini kazandırma. Restorasyon ve konservasyon sırasında hangi malzemenin nerede ve ne zaman kullanılacağı bilgisini edindirme. Eser üzerinde yanlış malzeme kullanımı veya yanlış müdahalede bulunmama sorumluluğu edindirme. Eser ve kullanılan malzemenin uyumuna dikkat ederek, gelecek dönemlerde eser üzerinde çatlaklar veya yarıklar oluşmaması için önceden önlem alma sorumluluğu kazandırma.
Dersin Amacı Yapı malzemelerinin çeşitlerini, üretim yöntemlerini, özeliklerini ve kullanım yerlerini açıklayabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği, yöntemi, yapı malzeme bilgisinin önemi
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
2 Malzeme iç yapısı, Mekanik özellikler
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
3 Malzemelerin ısı yalıtım ve aktarım özellikleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
4 Malzemelerin su, nem ve ses yalıtım ve aktarım özellikleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
5 Fiziksel-kimyasal davranışları
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
6 Doğal taş yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
7 Agrega yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
8 Bağlayıcı yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
9 Bağlayıcı yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
10 Suni taş yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
11 Pişmiş toprak yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
12 Cam ve metal yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
13 Ahşap yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
14 Bitüm-kadran esaslı, plastik esaslı yapı malzemeleri
  Ön Hazırlık: Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 4
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 1
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
Diğer Kaynaklar Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
Materyal
Dökümanlar Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)