Ders Adı Rölöve Uygulamaları
Ders Kodu MRE-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Banu Özkartal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Rölöve projelerini okuyabilmek 2. Halihazırdaki bir geleneksel yapının rölöve analizini yapabilir 3. Halihazırdaki bir geleneksel yapının ölçülerini alarak kroksini çizebilir. 4. Hazırlanan krokileri rölöve projesi haline dönüştürebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Basit ögelerden başlayarak mekân kurgusunu anlamaya yönelik kroki çizimlerinin yaptırılması basit ölçüm yöntemlerinin kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Oran ve ölçek ayarlama Basit mekanların plan krokisi Kesit ve görünüş çıkarma Araştırma raporu hazırlama Plan, kesit, görünüş vaziyet planı okuma Grupla çalışma, becerileri kazanılır.
Dersin Amacı Öğrencilere; Rölöve projesi çizimi için gereken teknik bilgi ve çizim becerilerini kazandırabilmek. Rölövesi yapılan tek bina ölçeğindeki rölöve çalışmasının detayları üzerinde çalışılmakta, binadaki özgün kapı pencere, merdiven, merdiven korkuluğu gibi elemenların sistem detayları ve nokta detayları incelenmekte ve böylece öğrenciye rölöve detay ölçüsü alma yanında geleneksel detayların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Rölöve çıkarmanın amacı ve gerekliliğinin anlatılması , çizim gereçlerinin tanıtılması
2 Rölöve çalışmaları için oluşturulan gruplara gerekli bilgilerin verilmesi
3 Halihazırdaki bir geleneksel yapının rölöve analizinin hazırlanması
4 Halihazırdaki bir geleneksel yapının rölövesini çıkarmak için ölçü alınması ve fotoğraf çekilmesi
5 Halihazırdaki bir geleneksel yapının rölövesini çıkarmak için ölçü alınması ve fotoğraf çekilmesi
6 Alınan ölçülerin krokiye geçirilmesi ve krokilerin sunulması
7 Çizilen krokilerin 1/50 ölçekle eskiz kağıdına geçirilmesi
8 1/50 ölçekli kat planlarının çizimi
9 1/50 ölçekli kesitlerin çizimi
10 1/50 ölçekli kesitlerin çizimi
11 1/50 ölçekli görünüş çizimi
12 1/50 ölçekli görünüş çizimi
13 1/100, 1/200 ölçekli vaziyet planı çizimi
14 Çizimlerin rapido kalemi ile aydınger kağıdına geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 4
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Rölöve ve Aplikasyon Ders Notları- Nurbanu ÖZKARTAL
Diğer Kaynaklar 1) Rölöve, M. Bülent Uluengin, YEM yayınları,2002, İstanbul 2) BAĞCI Mustafa, BAĞCI Cemil,. Teknik Resim. Ankara. Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası. 1982. 3) PANCARCI Ali, ÖCAL M.Emin,Yapı Teknik Resmi. İstanbul. Birsen Yayınevi.1978. 4) DANIŞ İsmet,.İnşaat Teknik Resmi. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi.1995.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)