Ders Adı Güzel Sanatlar
Ders Kodu MRE-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları Öğr.Gör. Erhan Özkan
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sanat ve estetik kavramlarının tanımı, sanata bakışı ve sanat eserlerini inceleme yöntemlerini ele almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye sanat ve estetik kuramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Görsel belgelerle objeler üzerinden plastik sanatlar tanıtılmaktadır.
Hafta Konular  
1 Sanatın ayrıldığı dallar
2 Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar
3 Sanat ve Zanaat arasındaki farklar
4 Sanatın Tanımı
5 Plastik Sanatlar
6 Resim ve Heykel üzerine
7 Mimarlık sanatına dair
8 Sanatta akımlar
9 Sanat ve insanlık tarihi
10 Sanat ve toplum
11 Sanat ve insan
12 Sanat ve çevre
13 Estetik değerler
14 Estetik kaygılar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 3
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 4
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 1
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 2
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 2
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 2
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2012. 2. E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, İstanbul,2004.
Diğer Kaynaklar 1. Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2012. 2. E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, İstanbul,2004.
Materyal
Dökümanlar 1. Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2012. 2. E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, İstanbul,2004.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)