Ders Adı Güzel Sanatlar
Ders Kodu MRE-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları Öğr.Gör. Erhan Özkan
Dersin Öğrenme Çıktıları Görsel belgelerle objeler üzerinden plastik sanatlar tanıtılmaktadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat ve estetik kavramlarının tanımı, sanata bakışı ve sanat eserlerini inceleme yöntemlerini ele almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste öğrenci; 1. Güzellik kavramları, estetik kuramları hakkında genel bilgileri öğrenir. 2. Plastik sanatları ve geleneksel sanatları tanımış olur.
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye sanat ve estetik kuramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sanatın ayrıldığı dallar
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
2 Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
3 Sanat ve Zanaat arasındaki farklar
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
4 Sanatın Tanımı
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
5 Plastik Sanatlar
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
6 Resim ve Heykel üzerine
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
7 Mimarlık sanatına dair
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
8 Sanatta akımlar
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
9 Sanat ve insanlık tarihi
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
10 Sanat ve toplum
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
11 Sanat ve insan
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
12 Sanat ve çevre
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
13 Estetik değerler
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
14 Estetik kaygılar
  Ön Hazırlık: Sanatın Öyküsü üzerine notlar-Arda Atmaca
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 0
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 0
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 0
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 0
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 71    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2012. 2. E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, İstanbul,2004.
Diğer Kaynaklar 1. Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2012. 2. E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, İstanbul,2004.
Materyal
Dökümanlar 1. Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2012. 2. E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, İstanbul,2004.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)