Ders Adı Geleneksel El Sanatları
Ders Kodu MRE-229
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları Öğr.Gör. Erhan Özkan
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Geleneksel Türk el sanatları konularını bilir. 2) Türk motifleri ile kompozisyon oluşturabilir ve kompozisyonu renklendirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel Türk el sanatları konularının araştırılması, bu konularla ilgili görsellerin analizi, çizim tekniklerinin uygulanması, Türk motiflerinin incelenmesi ve uygulanması, Türk motifleri ile kompozisyon (desen) oluşturma, kompozisyonun renklendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Geleneksel el sanatları hakkındaki genel bigileri açıklayabilecektir. 2. Sanat ve zanaat arasındaki farkları açıklayabilecektir. 3. Yapıldıkları hammaddelere göre el sanatlarını ve elsanatlarda kullanılan motif ve teknikleri açıklayabilecektir.
Dersin Amacı Geleneksel sanatlarımızın öğretilmesi ve bunların gelecek kuşaklara taşınarak yaşamasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 El sanatlarını besleyen kaynaklar; El sanatı üretiminin tanimı ve özellikleri,
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
2 El Sanatlarını besleyen kaynaklar
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları - Arda Atmaca
3 El Sanatlarını besleyen kaynaklar
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
4 El Sanatlarını besleyen kaynaklar
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
5 El sanatlarında dinlerin ve kültürlerin etkisiyle göstermiş olduğu değişiklikler,
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
6 El sanatlarında dinlerin ve kültürlerin etkisiyle göstermiş olduğu değişiklikler,
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
7 Türk el sanatlarında dinlerin ve kültürlerin etkisiyle göstermiş olduğu değişiklikler,
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
8 Türk el sanatlarında dinlerin ve kültürlerin etkisiyle göstermiş olduğu değişiklikler,
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
9 Türk el sanatlarında dinlerin ve kültürlerin etkisiyle göstermiş olduğu değişiklikler,
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
10 Sanat ve zanaatkavramları yapıldıkları hammaddelere göre el sanatları tekniğin gelişimi
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
11 Sanat ve zanaatkavramları yapıldıkları hammaddelere göre el sanatları tekniğin gelişimi
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
12 Sanat ve zanaatkavramları yapıldıkları hammaddelere göre el sanatları tekniğin gelişimi
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
13 El sanatlarında kullanılan motiflerin değişimi ve farklilaşması.
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
14 El sanatlarında kullanılan motiflerin değişimi ve farklilaşması.
  Ön Hazırlık: Geleneksel el Sanatları Ders Notları - Arda Atmaca
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 2
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 2
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Geleneksel Türk El Sanatları, Metin Sözen
Diğer Kaynaklar Geleneksel Türk El Sanatları, Metin Sözen
Materyal
Dökümanlar Geleneksel Türk El Sanatları, Metin Sözen
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)