Ders Adı Roma ve Bizans Mimarisi
Ders Kodu MRE-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Roma ve Bizans uygarlığının siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda gelişimini bilir. Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu'daki durumunun ve Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış oldukları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma ve Bizans dönemlerinde gerçekleştirilen yapısal gelişim ve mimari gelişim süreci içerisinde yapı teknikleri ve malzeme bilgisinin aktarımı sağlanarak, günümüze kadar ulaşan yapı ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Roma ve Bizans uygarlığının siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda öğretilmesi Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu'daki durumunun ve Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış olduklarının öğretilmesi.
Dersin Amacı Roma ve Bizans uygarlığının İmparatorluk dönemini siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda öğretilmesi, anlaşılması ve günümüz kültürleriyle bağ kurulması böylelikle geçmişle günümüz arasında bir bağ kurulmaya çalışılmasına yönelik olarak teorik ve görsel olmak üzere işlenmektedir. Romalıların ve Bizanslıların Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış, Romalıların ve Bizanslıların Anadolu'daki durumunun öğrencilere görsel açıdan tanıtılması ve bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Roma tarihi
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
2 Roma mimarisinin ana hatları
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
3 Roma Mimarisinde Yapı Süsleme Elemanları ve Mimari Düzenler
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
4 Roma Mimarisinde Dini yapılar ( Tapınaklar, Kutsal alanlar)
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
5 Roma Mimarisinde Kamu Yapıları ( Forumlar, Kütüphaneler, Saraylar, Hamamlar, Tiyatrolar)
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
6 Roma Mimarisinde Sivil Yapılar (Konutlar, Villalar)
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
7 Roma Mimarisinde Anadolu?daki Kent Örnekleri
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
8 Bizans Tarihi
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
9 Bizans Mimarisinin Ana hatları
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
10 Bizans Mimarisinde Yapı Süsleme Elemanları ve Mimari düzenler
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
11 Bizans Mimarisinde Dini Yapılar
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
12 Bizans Mimarisinde Kamu Yapıları
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
13 Bizans Mimarisinde Sivil Yapılar
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
14 Bizans Mimarisinde Anadolu?daki Kent Örnekleri
  Ön Hazırlık: Roma ve Bizans Mimarisi Ders Notları - Arda Atmaca
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 4
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 2
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi. Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Diğer Kaynaklar Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi. Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Materyal
Dökümanlar Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi. Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)