Ders Adı Roma ve Bizans Mimarisi
Ders Kodu MRE-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Roma ve Bizans dönemlerinde gerçekleştirilen yapısal gelişim ve mimari gelişim süreci içerisinde yapı teknikleri ve malzeme bilgisinin aktarımı sağlanarak, günümüze kadar ulaşan yapı ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Roma ve Bizans uygarlığının İmparatorluk dönemini siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda öğretilmesi, anlaşılması ve günümüz kültürleriyle bağ kurulması böylelikle geçmişle günümüz arasında bir bağ kurulmaya çalışılmasına yönelik olarak teorik ve görsel olmak üzere işlenmektedir. Romalıların ve Bizanslıların Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış, Romalıların ve Bizanslıların Anadolu'daki durumunun öğrencilere görsel açıdan tanıtılması ve bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Roma ve Bizans uygarlığının siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda gelişimini bilir.
2 Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu'daki durumunun ve Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış oldukları hakkında bilgi sahibi olur.
Hafta Konular  
1 Roma tarihi
2 Roma mimarisinin ana hatları
3 Roma Mimarisinde Yapı Süsleme Elemanları ve Mimari Düzenler
4 Roma Mimarisinde Dini yapılar ( Tapınaklar, Kutsal alanlar)
5 Roma Mimarisinde Kamu Yapıları ( Forumlar, Kütüphaneler, Saraylar, Hamamlar, Tiyatrolar)
6 Roma Mimarisinde Sivil Yapılar (Konutlar, Villalar)
7 Roma Mimarisinde Anadolu?daki Kent Örnekleri
8 Bizans Tarihi
9 Bizans Mimarisinin Ana hatları
10 Bizans Mimarisinde Yapı Süsleme Elemanları ve Mimari düzenler
11 Bizans Mimarisinde Dini Yapılar
12 Bizans Mimarisinde Kamu Yapıları
13 Bizans Mimarisinde Sivil Yapılar
14 Bizans Mimarisinde Anadolu?daki Kent Örnekleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 4
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 2
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi. Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Diğer Kaynaklar Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi. Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Materyal
Dökümanlar Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi. Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)