Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim Uygulamaları
Ders Kodu MRE-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ahmet SÜSLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilen öğrenciler yetişecektir. Dersi alan öğrenciler 3 boyutlu analitik düşünmeye ve çizim programları konusunda genel bir yeterliliğe sahip olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders kapsamında, bilgisayar ortamında 3 boyutlu çizim ve tasarım uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mimari proje ile ilgili iki boyutlu çizim yapabilme İleri düzeyde mimari Zarar görmüş yada sağlam durumdaki tarihsel kalıntıların 3 boyutlu çizimlerini yapabilmeleri bunlar üzerinde gerektiği durumlarda restorasyon işlemleri için bilgisayar destekli çizimler ile çalışmalarını zenginleştirmeleri hedeflenmektedir.çizim yapabilme
Dersin Amacı 3 boyutlu çizimlerin kavranması ve yapabilmesi konusunda öğrencilerin yetkinlik kazanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Yapılmamakta.
Hafta Konular  
1 3 boyutlu Temel ve modelleme menü düzeninin tanıtılması
2 3 boyutlu çizim alanına hakimiyet, bakış açıları, görünüm değiştirmede mouse ve klavye kombinasyonları, pivot menüsü.
3 3 boyutlu temel şekillerin oluşturulması, dikdörtgen prizma, silindir, Koni, küre, piramit, takoz, simit, çoklu katı çizimleri.
4 2 boyutlu çizimlerin extrüzyonu ile 3 boyutlu cisimler oluşturma. Döndürerek katı cisim oluşturma. Boşluktaki çapraz nesnelerle katı cisim oluşturma. süpürerek katı cisim oluşturma.
5 Yüzeyde basma ve çekme işlemleri,
6 Cisimler arası birleştirme, çıkarma ve kesişimini alma.
7 Nesnelerde nokta, kenar ve yüzey seçim aracının incelenmesi, Taşıma, döndürme, orantılama gizmo aracının incelenmesi ve uygulamaları
8 Kullanıcı koordinat sisteminin incelenmesi, yeni koordinat sistemi tanımlayarak, işlem yapılacak yüzeyin belirlenmesi ve 3 boyutlu çizimlerde detay uygulamaları.
9 Ağaç ev çizimi ile birden çok nesnelerin birbirleriyle olan taşıma yerleştirme kesme gibi komutlar kullanılıp uygulamalı olarak incelenmesi.
10 3 boyutlu dizi oluşturma, hizalama, aynalama işlemleri.
11 Cisimlerin renklendirilmesi, materyal seçimi ile gerçeğe yakın görüntüler elde etme.
12 Render işlemi ile oluşturulan ışık kaynakları ve yansımalarla gerçeğe en yakın görüntülerin elde edilmesi
13 Mesleki ihtiyaçlar konusunda Uygulamalar
14 Yapılan bir çalışmanın sunuma uygun çıktılarının alınması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 1
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 4
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 147    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)