Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim
Ders Kodu MRE-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mutlu İrem KARTLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilen öğrenciler yetişecektir. Dersi alan öğrenciler analitik düşünmeye ve çizim programları konusunda genel bir yeterliliğe sahip olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği CAD, CAM temel kavramları, AutoCAD ekranı ve menüler, bu programda çizim ve tasarım yapma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bölümde alınan eğitimin sonucunda ihtiyaç duyulan çizim gereksinimlerini karşılaması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel unsurları öğrenerek iki boyutlu çizimler için AutoCAD komutlarını kullanarak çizim yapabilmek ve yapılan çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilmek, Bunlara dayalı olarak Tasarımı en uygun Teknik kurallara göre yapabilmeleri amaçlanmıştır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dosya uzantıları, resim ve çizim dosyaları arasındaki farklar, CAD ve CAM'in anlamları, kullanım alanları ve meslekte çizimin yeri ve önemi
2 Çizim programının arayüzü, araçların konumları, programa ait dosya işlemleri (Dosya saklama, dosya açma, farklı formatta gönderme)
3 Çizim alanına hakimiyet kazanma, yaklaşma, uzaklaşma, kaydırma. Draw menüsü araçlarının kullanımına giriş.
4 Draw menüsü araçlarının kullanımına devam. Draw menüsü araçlarıyla uygulamalar.
5 Modify menüsü araçlarının kullanımı. Modify menüsü araçlarıyla uygulamalar.
6 Katmanlar konusunda genel bilgilendirme. Çizim programlarında katmanın önemi. Çizim programlarında katman özelliğinin kullanımı. Katmanların filtrelenmesi.
7 Blok nesnelerine giriş. Blok nesneleri oluşturma, düzenleme.
8 Blok nesnelerine aksiyonlar ekleme ve esnek blok nesneleri oluşturma.
9 Blok nesneler konusunda uygulamalar.
10 Çizimlere ek açıklama ekleme boyutların ve açıların gösterimi.
11 Parametrik menüsüne giriş, kullanım alanları, geometrik ve boyutsal sınırlamalar ve uygulamaları
12 Çalışma alanına harici dosyaların getirilmesi ve bu dosyalardan yararlanarak çizim yapma.
13 Serbest çizim teknikleri ve resimden elde edilen çizimlerin gerçek boyutlara ve orantılı boyutlara getirilmesi.
14 Sunuma uygun çıktıların alınması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 0
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 0
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 0
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 0
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 133    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)