Ders Adı Cephe ve Taş Temizliği
Ders Kodu MRE-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Taş malzemenin ayırt edilebilmesi yeteneğinin kazanır 2) taşın bozulma ve temizlenme aşamalarına ilişkin bir çok yöntemin kullanılabilmesi ve fikirlerin öne sürülmesi yeteneği kazanr. 3) güncel temizleme ve onarım konularında donanım sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel Anadolu mimarisinde kagir yapı malzemelerinin tarihçesi, üretimi, türleri, kullanım yer ve şekilleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. Uygulamaya konu olacak yapı-yapı grubu bünyesinde bulunan kagir malzemede meydana gelmiş deformasyonların tespiti ve onarma önerilerinin geliştirilmesi sürecini kapsar. Uygulama düzeyinde yapılan tespitlerin analiz-değerlendirilme-koruma önerileri geliştirme çalışmalarını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İlgili temel kavram ve yaklaşımları tanıtma 2) Örnek uygulamaları araştırmaya yönlendirme 3) Onarım yapabilme kabiliyeti edindirme 4) Sebep-sonuç ilişkisini uygulama boyutu ile değerlendirme becerisi kazandırma 5) Öneri geliştirerek analiz yapmaya yönlendirme 6) Taş malzemenin ayırt edilebilmesi yeteneğinin kazanılması 7) taşın bozulma ve temizlenme aşamalarına ilişkin bir çok yöntemin kullanılabilmesi ve fikirlerin öne sürülmesi 8) güncel temizleme ve onarım konularında donanım sahibi olmak
Dersin Amacı Kagir yapıların - yapı parçasının varlığını devam ettirebilmesi için, fiziki verilerini tespit ederek malzemesine ilişkin her türlü belgeleme-sağlamlaştırma, koruma önerileri geliştirme. Geleneksel Anadolu mimarisinde kagir yapı malzemeleri ve bunların korunması ve onarımı üzerine uygulamalar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yapı Malzemesi olarak taşın incelenmesi Taş mimari hakkında genel termineloji bilgisi
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
2 Taşın kaynağı ve oluşum süreci
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
3 Taş kaynakları ve çeşitliliği
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
4 Taş malzemenin bozulma sebepleri
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
5 Taş malzemede atmosferik olayların etkileri
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
6 Tuz ve nemin taş üzerinde mekanik ve kimyasal etkieri
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
7 Taş malzemede temizlik aşamaları
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
8 Taş malzemede temizlemenin tahribat sonuçları
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
9 Taş malzeme temizliğinde kullanılan teknikler
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
10 Taşın Restorasyonu
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
11 Taşın Konservasyonu
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
12 Mimaride taşın yeri ve kullanımı
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
13 Taş yapıların genel olarak tanımı ve incelenmesi
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
14 Alan çalışması çevredeki taş yapıların incelenmesi
  Ön Hazırlık: Türkçü, Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 4
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 1
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 1
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Gedik, İsmet, Genel Jeoloji, Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları, Trabzon, 1985. 2. Ketin, İhsan, Genel Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982.
Diğer Kaynaklar 1. Gedik, İsmet, Genel Jeoloji, Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları, Trabzon, 1985. 2. Ketin, İhsan, Genel Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982.
Materyal
Dökümanlar 1. Gedik, İsmet, Genel Jeoloji, Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları, Trabzon, 1985. 2. Ketin, İhsan, Genel Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)