Ders Adı Tarihsel Bahçeler
Ders Kodu MRE-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Nurbanu ÖZKARTAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bahçe sanatına ilişkin kavramları kavrayabilme 2. Bahçe sanatına yönelik farklı bahçe stillerini öğrenebilme 3. Geçmişten günümüze bahçelere gereksinimi ve gelişimlerini anlayabilme 4. Dünyada farklı dönemlerde ve kültürlerde oluşturulmuş bahçeler arasındaki ilişkileri ve farklılıkları öğrenebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bahçenin tarihsel gelişimi, Yunan ve Roma dönemi bahçe sanatı, Ortaçağda Avrupa’da bahçe sanatı, İslam, Uzak Doğu ve Barok bahçe sanatları, Naturalizm, İngiliz Bahçe sanatı ve Türk bahçe sanatı, bahçelere ilişkin görsel sunumlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: kapsamı, gerekçesi ve önemi
2 Bahçenin Tarihsel Gelişimi
3 İlk Uygarlıklarda bahçe kavramı
4 Eski İran bahçe sanatı
5 Yunan Bahçe sanatı
6 Roma bahçe sanatı
7 Ortaçağda Avrupa’da bahçe sanatı
8 İslam bahçe sanatı
9 Uzak Doğu bahçe sanatı
10 Rönesans bahçe sanatı
11 Barok bahçe sanatı
12 Barok bahçe sanatı: Versay Saray bahçesi
13 Naturalizm – İngiliz bahçe sanatı
14 Anadolu’da Türk bahçe sanatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 0
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 0
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 0
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 0
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu DERS KİTABI: Nurlu, E., Ü. Erdem, (1994). Peyzaj Sanatı Tarihi. Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN 9754832757.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)