Ders Adı Geleneksel Yapılar
Ders Kodu MRE-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mutlu İrem KARTLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Geleneksel konut tipolojisinin gelişimi hakkında bilgi edinme 2) Geleneksel türk ve yabancı yapıların oluşumunu aktarabilmek ve açıklayabilmek 3) Geleneksel konut mimarisinde kullanılan malzeme ve yapım tekniklerini öğrenebilecek, 4) Cephe düzenleri konusunda bilgi sahibi olabilecek 5) Bir odanın fonksiyonel ve fiziksel oluşumu hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste geleneksel konutun tarihsel gelişimi ve değişik yörelerdeki biçimlenişi,tipolojik özellikleri, iklimsel, fiziksel, kültürel ve sosyo ekonomik faktörler ile değişik bölgelerdeki geleneksel konutların bu koşullara göre nasıl biçimlendiğine ilişkin örnekler ve bunların yapım teknikleri üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Geleneksel konut tipolojisinin gelişimi hakkında bilgi edinme 2) Geleneksel türk ve yabancı yapıların oluşumunu aktarabilmek ve açıklayabilmek 3) Geleneksel konut mimarisinde kullanılan malzeme ve yapım tekniklerini öğrenebilecek, 4) Cephe düzenleri konusunda bilgi sahibi olabilecek 5) Bir odanın fonksiyonel ve fiziksel oluşumu hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
Dersin Amacı mesleği için gerekli olan yapısal geleneğin fonksiyonları ve amacı hakkında ileri görüş yeterliliği ve görsel edinimlikler kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mimari Mekan
2 Mekan Sınırları ve Sınırlayıcıları
3 Geleneksel Mimarilerde Mekan Düzenleme ve Yapı Biçimlendirme Süreçleri
4 Geleneksel Mimarilerin Oluşum Süreçlerinde Belirleyiciler veEtkileyiciler
5 Geleneksel Yapi Öğeleri ve Geleneksel Konutun Gelişimi
6 Mekan Düzenleme İlkeleri
7 Geleneksel Yapılarda Dini Mimari
8 Geleneksel Yapılarda Askeri Mimari
9 Geleneksel Yapılarda Kamusal Mimari
10 Geleneksel Yapılarda Sivil Mimari
11 Geleneksel Türk Evi ve Gelişimi
12 Geleneksel Türk evi plan tipleri
13 Geleneksel Türk evi ve bölgeleri açısından irdelenmesi
14 Geleneksel Yapilarda Yönetmelikler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 2
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 2
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 2
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
12 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)