Ders Adı Geleneksel Konut Mimarisi Sözlüğü
Ders Kodu MRE-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Türk evinin tanımı, geleneksel konutların oluşum koşullarının tanımı, geleneksel yapı mimarisi, strüktürü ve yapı elemanlarının tanımı, yapı birimlerinin ve elemanlarının yöresel isimlendirilmelerinin tanımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye, Türk geleneksel konut mimarisini oluşturan koşulları, bu konutların mimari ve strüktürel yapılarını, yapı elemanlarını ve konut mimarisini ifade eden bölgesel yapı sözlüğünü anlatmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Giriş içeriğini başlatın.
2 Giriş içeriğini başlatın.
Hafta Konular  
1 Erken İslam ve Emevi dönemi mimarlıkları.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
2 Abbasi dönemi ve İran Selçuklu dönemi mimarlıkları.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
3 Anadolu Selçuklu dönemi mimarlığı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
4 Beylikler dönemi mimarlığı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
5 Erken Osmanlı dönemi mimarlığı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
6 Klasik Osmanlı dönemi mimarlığı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
7 Geç dönem Osmanlı mimarlığı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
8 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
9 Erken 20. yüzyıl mimarlığı- İmparatorluktan Cumhuriyete kadar.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
10 Erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
11 1950 sonrası Türkiye'de mimarlık.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
12 1970 sonrası Türkiye'de mimarlık.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
13 1980 sonrası Türkiye'de mimarlık.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
14 Genel değerlendirme.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 3
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 2
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 3
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 3
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 2
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 3
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dersin yürütücüsü tarafından öğrencilere her hafta konular görsel malzemeler üzerinden anlatılacak, öğrencilere ayrı bir ders notu verilmeyecektir.
Diğer Kaynaklar Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning. G. Michell (ed.). London: Thames&Hudson, 1984,15-47. The Art and Architecture of Turkey. Edited by E. Akurgal. Oxford: Oxford University, 1980. Aslanapa, Oktay, Turkish Art and Architecture. London, 1971. Cahen, Claude, Pre-Ottoman Turkey. Paris-New York, 1968. Creswell, K.A.C., A Short Account of Early Muslim Architecture. Suffolk: Penguin Books, 1958. Creswell, K.A.C., "Architecture". Encyclopaedia of Islam. Vol. I. Leiden: E.J. Brill, 1960. Ertuğ, Ahmet (ed.), The Seljuks: A Journey Through Anatolian Architecture. Istanbul, 1991. Erzen, Jale, Sinan: Ottoman Architect, An Aesthetic Analysis. Ankara: METU Faculty of Architecture, 2004. Ettinghausen, R. and Grabar, O., The Art and Architecture of Islam (650-1250). New Haven and London: Yale University, 1994. Gabriel, Albert, Monuments turcs d'Anatolie. 2 vols. Paris, 1931, 1934. Gabriel, Albert, Voyages archéologiques dans la Turquie orientale. Paris, 1940. Goodwin, Godfrey, A History of Ottoman architecture. London: Thames & Hudson, 1971. Goodwin, Godfrey, Sinan : Ottoman Architecture and its Values Today. London : Saqi Books, 1993. Grabar, Oleg, The Formation of Islamic Art. New Haven-London: Yale University Press, 1987. Hillenbrand, Robert, Islamic Architecture: Form Function and Meaning. New York: Columbia Un. Press, 1994 Hoag, J.D., Islamic Architecture. New York, 1977. Kostof, Spiro, A History of Architecture: Settings and Rituals. London: Oxford University Press,1985. Kuban, Doğan, Sinan's Art and Selimiye. İstanbul: T. İş Bankası, 2011. Kuban, Doğan, Ottoman Architecture. Woodbridge: Antique Collectors' Club, 2010. Kuban, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri. İstanbul: T. İş Bankası, 2009. Kuban, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. İstanbul: YKY, 2008. Kuban, Doğan, Divriği Mucizesi. İstanbul: YKY, 1999. Kuran, Aptullah, The Mosque in Early Ottoman Architecture. Chicago: The University of Chicago, 1968. Kuran, Abtullah, Sinan: The Grand Old Master of Ottoman Architecture. İstanbul: Ada Press, 1987. Necipoğlu, Gülru, Sinan Çağı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013. Ögel, Semra, Anadolu'nun Selçuklu Çehresi. Istanbul: Akbank, 1994. Peker, A.U., "Return of the Sultan: Nuruosmânîye Mosque and the İstanbul Bedestan," Constructing Cultural Identity, Representing Social Power, O. Rastrick et. al. (eds.), Pisa: Plus, 2010, 139-157. Ahmet Yaşar Ocak, Ali Uzay Peker, Z. Kenan Bilici, Yılmaz Gruda (ed.), Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 1 - 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006. Peker, A.U. "Seljuk Architecture and Urbanism in Anatolia", European Architectural History Network, 1/08. Peker, A.U., "Western Influence on the Ottoman Empire and Occidentalism in the Architecture of Istanbul," Eighteenth Century Life, vol. 26/3 (2002) 139-164. http://www.metu.edu.tr/~peker/makaleler.htm Redford, S., Landscape and the state in Medieval Anatolia: Seljuk gardens and pavilions of Alanya, Turkey. Oxford: Archaeopress, 2000. Rice, T.T., The Seljuks in Asia Minor. London: Thames and Hudson, 1966. Ruggles, D. Fairchild, Gardens, Landscape and Vision in the Palaces of Islamic Spain. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2003. The World of Islam. Edited by Bernard Lewis. London, 1992. Yeomans, Richard, The Story of Islamic Architecture. New York: New York University Press, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)