Ders Adı İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu MRE-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ahmet Orpak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenir Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavrar Meslek Hastalıkları ve korunma yollarının kavrar Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yolları İş güvenliğinde Koruyucuların (Makina ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavrar İlkyardım kurallarının öğrenilerek uygulama örnekleri sunar Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavranması İş Hukuku ve yönetmelikleri anlar İş Güvenliği Soruşturmasının nasıl yapıldığının gösterir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak, iş hukukuve yönetmelikleri kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenme Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavrama Meslek Hastalıkları ve korunma yollarının kavranması Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yolları İş güvenliğinde Koruyucuların (Makina ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavratılması İlkyardım kurallarının öğrenilerek uygulama örnekleri sunulması Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavranması İş Hukuku ve yönetmeliklerinin anlaşılması İş Güvenliği Soruşturmasının nasıl yapıldığının gösterilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenme
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
2 Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavrama
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
3 Meslek Hastalıkları ve korunma yollarının kavranması
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
4 Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yolları
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
5 İş güvenliğinde Koruyucuların (Makina ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavratılması
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
6 İlkyardım kurallarının öğrenilerek uygulama örnekleri sunulması
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
7 İlkyardım kurallarının öğrenilerek uygulama örnekleri sunulması
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
8 Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavranması
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
9 İş Hukuku ve yönetmeliklerinin anlaşılması
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
10 Risk Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
11 Risk Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
12 İş güvenliğinde Koruyucular (Makine ve Kişisel Koruyucular)
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
13 İş Hukuku ve yönetmelikleri
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
14 İş Güvenliği Soruşturması
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 0
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 0
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 0
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 0
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları - Ahmet Orpak
Diğer Kaynaklar 1.İş Güvenliği, Ercüment, N, Dizdar, ABP Yayınevi & Matbaacılık, 3. Baskı, Trabzon 2.İş güvenliği, A. Özdemir, E. Özdemir, Özkan matbaacılık, 3. Baskı, Ankara 3.İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği, Megep ders notları (www.megep.gov.tr)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)