Ders Adı Mesleki Teknik Resim
Ders Kodu YDE-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elif Kengeralan Göksu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mimari projeyi okuyabilmek Hazırlanan etüdü uygulama projesi haline dönüştürmek Kat planı çizmek Detay çizmek Kesit ve görünüş çizmek Vaziyet planı çizmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mimari proje çizimi için gereken bilgi donanımlarını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan bir etüdü proje haline getirmek, 1/50 ölçekli kat planları, kesitleri ve cephelerin çizimi, 1/20 ölçekli sistem detayı çizimi, 1/1, 1/2, 1/5 ve 1/10 ölçekli nokta detayları çizimi, 1/100, 1/200 ölçekli vaziyet planı çizimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mimari proje çizimi için gereken bilgi donanımlarını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan bir etüdü proje haline getirmek, 1/50 ölçekli kat planları, kesitleri ve cephelerin çizimi, 1/20 ölçekli sistem detayı çizimi, 1/1, 1/2, 1/5 ve 1/10 ölçekli nokta
Dersin Amacı Mimari proje çizimi için gereken bilgi donanımlarını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin amacı ve gerekliliğini anlatılması
2 1/50 ölçekli kat planının aks, kolan ve duvar çizimi
3 1/50 ölçekli kat planının tarama tefriş ve ölçülendirme çizgilerinin çizimi
4 1/50 ölçekli zemin kat planının çizimi
5 1/50 ölçekli bodrum kat planının çizimi
6 1/50 ölçekli çatı katı planının çizimi
7 1/50 ölçekli kesit çizimi
8 1/50 ölçekli kesit çizimi
9 1/50 ölçekli görünüş çizimi
10 1/50 ölçekli görünüş çizimi
11 1/50 ölçekli görünüş çizimi
12 1/100, 1/200 ölçekli vaziyet planı çizimi
13 1/20 ölçekli sistem detayı çizimi
14 1/1, 1/2, 1/5 ve 1/10 ölçekli detay çizimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 0
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 0
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 0
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 0
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)